79319.jpg

Tack för alla bidrag till Snälla hjältar!

12.10.2021 kl. 10:52
Uppskattningsvis har cirka 600 barn i åldrarna 5–6 deltagit i tävlingen Snälla hjältar. Genom tävlingen har barnen tränat samarbete och kreativitet, samt funderat på hållbarhet och människans förhållande till naturen.

Totalt 40 bidrag skickades in till rit- och skrivtävlingen Snälla hjältar, vars tävlingstid gick ut fredag 8.10. 

– Vi är tacksamma över att många daghem och förskolor har deltagit i tävlingen. Flera har hört av sig och berättat att de uppskattar tävlingens struktur och pedagogiska förhållningssätt. Tävlingen har gett en modell för hur man framöver kan jobba kring en bok och öva förmågan till samarbete. Många barn lär ha gått in i uppgiften med stor iver!, säger Niklas Wahlström, sektorsansvarig för utbildning på SFV. 

Huvudpersonen i boken, axolotlen, har väckt mycket intresse bland barnen och blivit något av en hajp på många daghem och förskolor.

– Ett daghem har till och med skrivit en sång om en axolotl, skrattar Wahlström.

Varför tror du att axolotlen väcker så mycket iver och intresse hos barnen?

– Jag tror det beror på att det är en lite udda figur som bor på ett sjöbotten och som de flesta av oss inte hört om tidigare. Då blir det extra spännande! Det sätter igång kreativiteten och fantasin.  

Tävlingen gick ut på att barn i åldrarna 5-6 tillsammans skapade en fortsatt berättelse på boken Mitt bottenliv och ett collage. 

Vad händer nu?

En tävlingsjury väljer ut tio (10) bidrag som går vidare till final. De tio finalisterna offentliggörs 25.10 och bidragen laddas upp på tävlingens webbplats sfv.fi/snallahjaltar.

Under tiden 25.10–8.11 har allmänheten, daghemmen och förskolorna möjlighet att rösta på bidragen. Den 10 november utses vinnarna.

Tre bidrag får pris utan inbördes ordningsföljd. Vinnarna (daghemmet eller förskolan) får digra bokpaket med nyutkomna finlandssvenska barnböcker.

Utställning och bok

Av de tio bidrag som gått vidare till final arrangeras en ambulerande utställning i bibliotek runtom i Svenskfinland vintern 2021 och våren 2022. En bok med finalistbidragen och artiklar som berör temat för tävlingen ges ut i december 2021. Boken skickas till alla daghem och förskolor som deltagit i tävlingen och kan beställas kostnadsfritt från SFV av andra intresserade.


Tävlingen arrangeras av SFV i samarbete med Förlaget M, projektet Läsiver inom Helsingfors stad, Svenska modersmålslärarföreningen, Barn- och ungdomsstiftelsen som en del av deras läskampanj Read Hour, samt med Moomin Characters inittiativ Från A till Ö med Mumin, vars mål är att sprida läs- och skrivglädje bland barn och unga.

Till tävlingens webbplats