81283.jpg

Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänner höll årsmöte

16.03.2022 kl. 12:27
År 2021 gav Understödsföreningen sammanlagt 43 000 euro till SFV, som delade ut summan till sex bidragsmottagare.

Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänner rf höll årsmöte den 16 mars 2022 kl. 13 på SFV:s kansli i Helsingfors.

I verksamhetsöversikten konstaterade styrelsen att föreningens ändamål enligt stadgarna är "att sammanföra den finlandssvenska befolkningen till gemensamma insatser för att främja det svenska bildningsarbetet i Finland som föreningen Svenska folkskolans vänner rf utför genom att understödja utbildning och bibliotek, bevilja studieunderstöd samt stödja andra former av finlandssvenska bildnings- och kultursträvanden". 

Föreningen understödde år 2021 Svenska folkskolans vänner rf med sammanlagt 43 000 euro som fördelades som bidrag till sex mottagare enligt följande: ​

  • Kompetenshöjning inom barnverksamhet och fokus på social interaktion, SÖU rf, 4 000 euro.
  • Babyteatern Är det jag med tillhörande utställning, Underverkstaden rf, 2 000 euro.
  • Pressarkiv med artiklar ur finlandssvenska tidskrifter, Pressarkivföreningen rf, 4 000 euro
  • Läsambassadörerna, Sydkustens Landskapsförbund, 23 000 euro. Läs mer
  • Svensklärarpris till Marjo Fränti och Marjaana Halsas, à 5 000 euro/pris. 

Vid utgången av 2021 var medlemsantalet i Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänner rf 6 674 personmedlemmar.

Årsmötet återvalde styrelseordförande Bernt Morelius, som stod i tur att avgå. 

I tur att avgå som styrelseledamöter var Johan Aura och Camilla Nordblad. Årsmötet återvalde Aura och Nordblad. 

Övriga styrelseledamöter är Stefan Andersson och Gun Sandberg-Wallin.

Styrelseledamöterna erhåller inga mötesarvoden.

Årsmötet fastställde medlemsavgiften för 2022 till 15 euro.