81655.jpg

Marina Lindholm valdes till koordinator för nytt nätverk

13.04.2022 kl. 08:30
Musikmagister Marina Lindholm ansvarar för att starta, utveckla och leda SFV:s nya nätverk för undervisning i estetiska ämnen.

Nätverkets syfte är att utveckla samarbeten mellan småbarnspedagogiken, läroinrättningar på alla stadier, aktörer inom den fria bildningen och den grundläggande konstundervisningen.

– När jag såg att SFV satsar på konstundervisningen visste jag att det är en unik möjlighet att få användning för min pedagogiska kreativitet och all den erfarenhet jag samlat på mig. Det blir oerhört intressant att bland annat erbjuda lärarna stöd, material och fortbildningar. Dessutom ska jag försöka höja statusen för konstämnena och ge dem mera synlighet, såväl innanför skolornas väggar som i samhället utanför – det är en utmaning som jag går igång på, berättar Marina Lindholm.

Nätverkets mål är att stödja barns och ungas intresse för konstämnen, integrera konstämnen i andra skolämnen, nyttja material och kunskap som finns i organisationer utanför daghem och skola, samt utveckla gemensamma modeller för ämnesöverskridande kulturprojekt. 

– Med sin erfarenhet som musiklärare, universitetslektor och läromedelsförfattare, samt med sina kontakter till det finskspråkiga konstfältet, har Marina Lindholm alla förutsättningar att leda det nya nätverket med stor framgång. Vi är mycket glada över att kunna hälsa henne välkommen till SFV, säger Johan Aura, SFV:s kanslichef.

– Det känns verkligt roligt att få starta något nytt och jag ser mycket fram emot konktakten till lärarna på fältet, säger Marina Lindholm.

Under det senaste året har Marina Lindholm arbetat som koordinator för projektet Konstundervisning för barn och unga på svenska i Finland, initierat av Svenska kulturfonden. Hon innehar tjänsten som lektor i musik i Hagelstamska skolan och Gymnasiet Grankulla samskola, samt tjänsten som lektor i musikpedagogik vid Sibelius-Akademin.

Marina Lindholm börjar arbeta på SFV:s kansli i Helsingfors i augusti, men har redan nu en hälsning till lärarna.

– Ni får gärna höra av er och berätta vad jag kan göra för att på bästa sätt stödja er i ert viktiga arbete!