81900.jpg

Svenska folkskolans vänner rf höll årsmöte

21.04.2022 kl. 15:32
Under årsmötet återvaldes styrelseledamöterna Heidi Backman, Fredrik Hertzberg och Jan-Erik Stenman.

Svenska folkskolans vänner rf höll årsmöte den 21 april kl. 15 på föreningens kansli på Annegatan 12 i Helsingfors.

Merparten av årsmötesdeltagarna deltog i mötet på plats, en person deltog via videolänk.

Av styrelseledamöterna var Heidi Backman, Fredrik Hertzberg och Jan-Erik Stenman i tur att avgå. Samtliga ställde upp för omval och omvaldes. Se hela styrelsens sammansättning här.

Föreningens valberedningsorgan består av Astrid ThorsUlla Achrén och Kjell Herberts. Valberedningsorganet utses av föreningens årsmöte, och mandatet löper åren 2021−2023.

Årsmötet fastställde styrelse- och mötesarvodena på samma nivå som föregående år. Årsarvodet för ordförande är 19 000 euro. Årsarvodet för vice ordförande är 9 500 euro, och mötesarvodet för styrelsens medlemmar är 250 euro. 

SFV delade 2021 ut 2,2 miljoner euro som bidrag, pris och stipendier. I detta ingår även förmedlade bidrag på 254 900 euro. Utdelningen indelad i SFV:s sektorer var

  • Kultur och bibliotek 376 000 euro (17,4 %)
  • Fri bildning 795 500 euro (36,9 %)
  • Utbildning 987 200 euro (45,7 %).

Bland de större bidragen kan nämnas bidragen till Helsingfors Universitet på 150 000 euro, Åbo Akademi på 150 000 euro, Svenska studiefonden på 100 000 euro och Sydkustens landskapsförbund på 81 000 euro.

Ta gärna del av verksamhetsberättelsen, boklsutet och samtliga utdelade bidrag på redovisningssidan.