82347.jpg

Läs årsboken SFV-kalendern - ute nu

31.05.2022 kl. 11:13
Är bildning och näringsliv två helt skilda världar, eller går det att skapa en relation mellan dem? Bland annat det här kan du läsa om i årsboken SFV-kalendern. Den utkommer i tryckt form i dagarna men redan nu kan du läsa den digitalt här på webbplatsen.

I SFV-kalendern kan du läsa jornalisten och författaren Marcus Rosenlunds personliga essä om sina upplevelser av att bli mobbad i skolan, och vilka konsekvernser det fick i hans liv under många år. 

Vem orkar vara ung idag – och hur kan vuxna stöda unga i skolvardagen? är rubriken för forskaren Matilda Wrede-Jänttis artikel om ungas välbefinnande och vad vi tillsammans kan göra för att stärka ungas psykiska välmående.

Christine Söderek, undervisningsråd på Ubildningsstyrelsen, skriver om olika statliga projekt och utbildningsprogram som stödjer barn, unga och studerande, med fokus på det positiva utvecklingsarabete som görs. 

"Vetenskaplig forskning har sedan millennieskiftet gång på gång visat hur viktig konst och konstutövning är för individen", skriver kulturredaktören Lasse Garoff och argumenterar för i sin artikel att individuella kulturella rättigheter ska tillgodoses jämlikt, inte bara för individernas skull utan för hela samhället. 

Forskaren Laura Heiskala och biträdande professor Elina Kilpi-Jakonen skriver om det som SFV Start!-tävlingen handlade om: utbildningsnivån går allt oftare i arv från föräldrarna till barnen. Vad säger forksningen om orsaken och finns det skillnader mellan finsk- och svenskspråkiga finländare?

Bildning i näringslivet – är det alls möjligt och på vilket sätt i så fall? Bengt Kristensson Uggla, innehavaren av Amos Anderssons donationsprofessur i filosofi, kultur och företagsledning vid Åbo Akademi, lyfter i sin artikel upp tänkbara beröringspunkter.

"Själva idén om bildning är svår att begripa", skriver Bildningskrafts projektledare Jonas Ahlskog, men argumenterar för att vi fortfarande borde tala om och precisera den uttjatade och besvärliga bildningen. 

Förutom artiklar inom sektorerna utbildning, kultur och fri bildning, innehåller årsboken även ett urval minnesrunor över personer som gjort en insats för det svenska i Finland. I slutet av SFV-kalendern redogör vi för SFV:s verksamhet och ekonomi år 2021.

Trevliga lässtunder!

Läs årsboken SFV-kalendern elektroniskt här