83146.jpg

Fler än tidigare får Svenska studiefondens stipendium

07.09.2022 kl. 09:14
Många studerande har försämrad ekonomi efter pandemin och i det nya världsläget. I år får en större andel sökande än vanligt positivt besked på sin stipendieansökan.

Svenska studiefonden delar ut nästan 900 000 euro till studerande och läroinrättningar i år i och med att nästan 900 stipendier beviljas. I år får 80 % av alla sökande ett positivt besked, dels på grund av sociala och ekonomiska skäl, dels tack vare tydliga ansökningskriterier.

– I ansökningarna såg vi spår av både isolering och osäkerhet. Många studerande berättar att de mår dåligt, att de känner sig ensamma och att deras ekonomi har försämrats under coronatiden, säger Katja Zevallos som är ombudsman på Svenska studiefonden.

Enligt Niklas Wahlström, som är sektorsansvarig för utbildning inom SFV, bidrar stipendierna till en större jämlikhet.

– Det är ett värdefullt ekonomisk bidrag för många studerande som kämpar med sin ekonomi oberoende om man studerar i Finland eller utomlands.

Hela 14 procent beviljas av sociala och ekonomiska orsaker.

 

För utlandsstudier, resekostnader och elevstipendier

– En ny trend var att många sökte bidrag på grund av höga bensinpriser. Studerande pendlar ofta långa sträckor till studieorten och har höga rese- eller bensinkostnader, säger Zevallos.

Av bidragen beviljas drygt hälften för studier i Finland och resten för studier utomlands – utbytesstudier, utlandspraktik eller examensstudier utomlands.

– Efter två år med coronarestriktioner och inställda utbytesperioder är nu lika många som före 2020 på väg utomlands, säger Katja Zevallos.

Svenska studiefonden beviljar också svenskspråkiga gymnasier, andra stadiets yrkesutbildningsenheter och folkhögskolor bidrag för elevstipendier och för extra insatser som stöder elevernas eller studerandes inlärning. I år fick 52 läroinrättningar totalt 170 000 euro att dela ut som elevstipendium.
 

Svenska studiefondens stipendier

Svenska studiefonden har varje år ansökningstid i februari och beslut om stipendierna fattas i maj. De sökande får då besked. Läs om Studiefondens kriterier för att bevilja stipendier på Studiefondens webbplats.

Svenska folkskolans vänner finansierar stipendierna med 100 000 euro. De övriga stiftelserna och föreningarna som deltar i finansieringen är Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr, Föreningen Konstsamfundet rf och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr.