Effektivare digitala arbetssätt

11 oktober 2022 kl. 13.00 – 16.00

Hej, tack för visat intresse!
Kursen är flyttad till våren.

 

 

De senaste åren har inneburit stora omställningar i våra arbetssätt. Digitaliseringen har förändrat hur vi samarbetar på arbetsplatserna och organiserar vårt arbete. För att hänga med i digitalisering krävs därför kompetenshöjning och kontinuerlig utveckling som gynnar medarbetarens- och organisationens välmående.

Under utbildningen med Mia Liljeberg funderar vi på hur vi kan vi göra digitala verktyg till en avlastning istället för belastning. Vi får kunskap om hur vi kan tillämpa Lean-principer i vårt dagliga arbete och ta bättre tillvara på vår arbetstid samt hur vi skapar en bra grund för kontinuerligt lärande. Tidigare deltagare har frigjort upp till 6 timmar per vecka genom att applicera det de lärt sig i utbildningen.

Utbildningen är tre delad och består av följande teman:

  • Strategi för digitalt arbetssätt
  • Inmplementera i teamet och LEAN-office
  • Kontinuerlig förbättring i praktiken

Utbildningen riktar sig till personer inom förbund eller föreningar som har ledande befattningar eller ansvarar för organisationens kommunikation och/eller arbetsprocesser. Det är önskvärt att flera från samma organisation eller team deltar för att det ska ske en verklig förändring i organisationen.

Fokus under utbildningen ligger på Microsoftprodukter. I utbildningen kommer demonstration göras av standardapplikationer från Microsoft,  och metoderna kan användas i andra verktyg också. Det krävs inga förkunskaper för att tillgodogöra sig innehållet och även befintliga användare får med sig smarta arbetssätt.

Efter utbildningen har du och ditt team lärt dig hur små justeringar kan ha tidsbesparande effekt och ge mera utrymme och engagemang för kontinuerligt lärande och konstruktiv närvaro.

Mia Liljeberg stöder utvecklingen av bättre resultat i den digitala världen. Hon är ingenjör och certifierad coach, internationell TEDx-talare och styrelseaktiv både nationellt- och internationellt. Liljeberg har lång erfarenhet av att utbilda, dra workshops och fungera som konsult för olika företag.

Kursen hålls digitalt för att deltagarna ska kunna öva på digitala arbetssätt i praktiken. Länken till mötesrummet skickas senare till den e-postadress du anger vid anmälningen. Anmälan gäller för samtliga utbildningstillfällen.

Välkommen med!

Kontaktperson: Anna-Karin Öhman, 050-3421 890, anna-karin.ohman@sfv.fi.

Hållbarhetsaspekter genomsyrar våra evenemang och inkluderar alla deltagare. SFV:s studiecentral som arrangör strävar till hänsyn beträffande innehåll, socialt ansvar och förverkligande. Du som deltagare kan du bidra genom att vid förhinder avboka ditt deltagande i god tid och ge respons efter utbildningen.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.


Plats
Nätet