Försäkringar i föreningar

17 november 2022 kl. 18.30 – 20.00

Malin Ström från Föreningsresursen berättar mera om försäkringar i föreningsverksamhet och vad man kan tänka på då man tecknar en försäkring.

Efter avslutad utbildning kan deltagaren

  • känna igen olika försäkringar som kan vara relevanta i föreningens verksamhet
  • veta var man hittar mera information om försäkringar.

Under utbildningen finns det möjlighet att ställa frågor samt diskutera och dela erfarenheter med andra deltagare. Har du en specifik fråga du vill ha svar på? Ställ den gärna samband med anmälan genom att skriva frågan i meddelanderutan.

Kursen hålls via Zoom. Länken till Zoom-rummet skickas senare till den e-postadress du anger vid anmälningen.

Anmäl dig senast 14.11.2022.

Jag vill anmäla mig till utbildningen

Välkommen med!

Kontaktperson: Malin Ström, malin.strom@sfv.fi.

Hållbarhetsaspekter genomsyrar våra evenemang och inkluderar alla deltagare. SFV:s studiecentral som arrangör strävar till hänsyn beträffande innehåll, socialt ansvar och förverkligande. Du som deltagare kan du bidra genom att vid förhinder avboka ditt deltagande i god tid och ge respons efter utbildningen.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.


Plats
Nätet