Inspirationsdag för välbefinnande och lärande

28 september 2022 kl. 08.30 – 15.15

Barn och unga som mår bra har de bästa förutsättningarna att lära. För att sprida kunskap om välbefinnande och nya sätt att stöda lärande hos barn och unga har vi samlat personer med praktisk erfarenhet av lyckade projekt i skolorna och daghemmen. Målet med dagen är att du går hem med ny kunskap, nya kontakter, idéer och praktiska verktyg. Kom med, lyssna och bidra till diskussionen!

Målgrupp: Inspirationsdagen är till för dig som arbetar med barn och unga inom daghem och skola: utbildningsenheters ledning, elevhälsopersonal och lärare som har ett speciellt intresse för välbefinnande, pedagogik och specialpedagogik. 

Evenemanget är kostnadsfritt. Sammanlagt 100 personer ryms med. Sista anmälningsdag är 22.9.


Program

8.30  Kaffe

9.00  Välkomstord från arrangörerna och morgonmusik

9.15  Perspektiv på professionella möten mellan vuxna och ungdomar: Vad är ett gott bemötande?
Harry Lunabba, universitetslektor i socialt arbete, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet 

9.45  Exkludering och inkludering på daghem och i skola 
Gunilla Holm, professor i pedagogik, Helsingfors universitet och Patrik Söderberg, universitetslärare, Åbo Akademi 

10.15  Kroppsbild, utseende och mat
Sjukskötarna Julia Backman och Ira Zetterborg, Ätstörningscentrums projekt Livslust

10.35  Medveten närvaro i skolan, Kim Wikström, lärare och handledare, Brändö gymnasium.

10.50  Paus

11.10  Studera STARKT – ett program för att stärka välbefinnande och studieförmåga hos studerande i gymnasiet 
Monica Londen, universitetslektor i pedagogik, Helsingfors universitet och Åse Fagerlund, neuropsykolog, psykoterapeut och seniorforskare vid Folkhälsans forskningscentrum

11.30  Stöd i klassrummet för elever med specialbehov 
Specialläraren Bo-Håkan Söderholm från Muvon rf och specialpedagogerna Lotta Bäck och Anna Dannbäck, Specialpedagogiskt resurscentrum, Kyrkslätts kommun 

12-13  Lunch

13.00  Workshop, första passet (se lista nedan)

13.50  Kaffepaus

14.10  Workshop, andra passet (se lista nedan)

15.00  Gemensam avslutning på dagen

15.10  Arrangörernas avslutningshälsning
 
Programmet slutar klockan 15.15.


I samband med anmälan väljer du sammanlagt två workshoppar som intresserar dig – en för det första passet kl. 13, en för det andra kl. 14.10. I varje workshop ryms 14 deltagare.

De workshoppar du kan välja mellan är:

  1. Inkludering och exkludering på daghem, Gunilla Holm och Jan-Erik Mansikka
  2. Inkludering och exkludering i skola, Patrik Söderberg
  3. Kroppsbild, utseende och mat, Julia Backman och Ira Zetterborg
  4. Stöd för specialpedagogiskt kunnande i klassrummet, Bo-Håkan Söderholm
  5. Stöd för elever med NPF, Lotta Bäck och Anna Dannbäck
  6. Studera starkt – Smakprov på hur vi i praktiken kan stärka gymnasiestuderandes välbefinnande och studieförmåga, Monica Londen och Åse Fagerlund
  7. Hitta fast mark, avslappning och fokus i vardagen genom medveten närvaro, Kim Wikström
  8. Tillämpning av relationsperspektiv, Harry Lunabba. 
     

Sista anmälningsdag är 22.9.
 

Anmäl dig här


Kontaktpersoner: Niklas Wahlström, sektorsansvarig för utbildning SFV, niklas.wahlstrom@sfv.fi, 050 548 2100 och Ulrica Stråhlmann, ulrica.strahlmann@konstsamfundet.fi, 044 703 05 40.

Inspirationsdagen ordnas av Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr, Svenska folkskolans vänner och Svenska kulturfonden. Projekten som lyfts fram under dagen har mottagit bidrag från en eller flera av dessa bidragsgivare.

 


Plats
SFV-huset G18, festsalen
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors