Mediakontakter, logo

Rabbe Sandelin, redaktör
rabbe.sandelin@sfv.fi
0400-453 953

Christine Skogman, informatör
christine.skogman@sfv.fi
050-434 06 20


SFV på Facebook och YouTube. Twitter: @sfv_forening

Prenumerera på SFV:s nyhetsbrev med aktuell information om SFV:s verksamhet, evenemang, kurser etc.

Vill du få SFV:s pressmeddelanden? Kontakta redaktion@sfv.fi


SFV:s logo

Vi ser gärna att vår logo & märke förekommer i samband med verksamhet vi stöder. Men eftersom SFV även arrangerar egna evenemang är det viktigt att allmänheten får rätt bild av SFV:s roll. I de fall SFV gett bidrag men inte på annat sätt är medarrangör skall SFV:s logo i annonser, flyers eller programblad föregås av en text i stil med Vi har fått bidrag från Om det finns flera bidragsgivare kan ett moln av logon bli ganska svårhanterligt, och då kan det bli snyggare att i löpande text konstatera vem som gett bidrag, typ För ändamålet X har vi erhållit bidrag av Svenska folkskolans vänner, XX och YY

Notera att den korrekta skrivningen av SFV:s namn i lång form är "Svenska folkskolans vänner" (inte "Svenska Folkskolans Vänner").

Kort instruktion:

  • Använd logon och märket med god smak. Ändra inte på märket eller logon.
  • Använd kombinationen av märke och logo i tillräcklig storlek, så texten kan läsas.
  • SFV-märket kan även användas separat utan logo, om anknytningen till Svenska folkskolans vänner är uppenbar.
  • Sätt inte märket och logon för tätt i förhållande till andra grafiska element. Använd märket och logon på en ljus bakgrund.
  • Var restriktiv. Använd inte SFV:s märke eller logo, om allmänheten kan få en felaktig bild av vilken verksamhet som SFV gett bidrag för.
  • Om du är osäker gällande användningen, eller behöver grafik i andra format än vad du kan ladda ner nedan, ta kontakt på adresserna ovan.

Filer

Ladda ner genom alternativt klick och ”Spara länk som...”

Små versioner (web)

3D-version (jpeg)

3D-version (tranparent png)

Svartvit version

Större versioner (tryck)

3D-version (jpeg)

Svartvit version