Videokonferens med Skype för företag

Instruktionerna finns utskrivna i möteslokalerna.

Innehåll


Starta Skype för företag

Alla möteslokaler har dator som är kopplad till pekskärm och videokonferenssystem. Datorn har Microsoft Office och Skype för företag och vanliga Skype installerade. Starta Skype för företag genom att klicka på ikonen på skrivbordet eller nere på verktygsfältet. Inloggningen sker automatiskt.

Skype för företag Vanliga Skype
 
OBS! Med Skype för företag kan man ringa upp en kontakt som använder vanliga Skype, men det går inte att ha gruppsamtal, d.v.s. att vara tre eller flera deltagare.
Ska ni ha gruppsamtal där någon av deltagarna använder vanliga Skype så måste alla använda vanliga Skype. Möteslokalernas datorer har också vanliga Skype installerad. Ni kan logga in med egna privata Skype-konton eller ta med egen dator och använda den med skärmen och konferenssystemet.

Möteslokalernas Skype-kontakter

Varje möteslokal har en egen Skype-kontakt. Varje Skype-kontakt har de övriga lokalernas kontakter i ”FAVORITER”.  Om du t.ex. är i Vasas möteslokal och har startat Skype för företag så är din Skype-kontakt ”Vasa”.

Möteslokal Kontaktens namn Skype-id
Helsingfors, SFV-kansliet på Annegatan Helsingfors A12 a12@sfv.onmicrosoft.com
Helsingfors, G18, rum 101 Helsingfors G18.101 g18.101@sfv.onmicrosoft.com
Helsingfors, G18, rum 301 Helsingfors G18.301 g18.301@sfv.onmicrosoft.com
Vasa, möteslokalen Vasa vasa@sfv.onmicrosoft.com
Åbo, möteslokalen Åbo abo@sfv.onmicrosoft.com


Om du inte ser kontakterna för SFV:s möteslokaler, klicka på ikonen ”Kontakter” (1) och ”GRUPPER” (2) och sen ”FAVORITER” (3).


Sök efter en Skype-kontakt

Om du vill ha videokonferens med någon som inte finns i kontaktgrupperna så måste kontakten sökas efter och läggas till.

OBS! Du kan ringa upp en kontakt som använder vanliga Skype, men det går inte att ha ett gruppsamtal. Fler deltagare kan alltså inte läggas till i samtalet.

I exemplet söks en kontakt som använder vanliga Skype. Sökningen görs på kontaktens Skype-id.

 • Skriv in sökord i sökrutan (1). Bästa resultat fås om du söker på Skype-id.
 • Klicka på ”SKYPE-KATALOGEN” (2). Om du söker i ”KONTAKTER” hittas bara SFV:s personal.
 • För att kunna ha videokonferens med kontakten måste den läggas till i kontaktlistan. Högerklicka på kontakten (3) och välj att lägga den i ”Övriga kontakter” (4).
 • Kontaktförfrågan skickas, klicka ”OK” för att stänga rutan (5). När mottagaren har godkänt den kan du ringa upp kontakten.


Videokonferens med två deltagare

I exemplet ringer Vasa upp Åbo

 • I gruppen ”FAVORITER”, högerklicka på kontakten ”Åbo” (1) och välj ”Starta ett videosamtal” (2).
 • Kameran vid skärmen aktiveras och zoomar in mötesbordet. OBS! Justera inte kameran för hand utan använd knapparna på fjärrkontrollen (3) / högtalartelefonen.
 • Åbo svarar på uppringningen genom att klicka på ikonen med kameran (4).
 • Ett nytt fönster visas för deltagarna. Klicka på pilen för att visa det i fullskärm (5).


Videokonferens med tre deltagare.

I exemplet ringer Vasa upp Helsingfors rum 101 och Åbo

 • Klicka på kontakten ”Helsingfors G18.101” så den blir markerad (1).
 • På tangentbordet, håll ner tangenten ”Ctrl” och klicka på kontakten ”Åbo” så att den också blir markerad (2). (Om du vill ringa upp fler, fortsätt och håll ner ”Ctrl” och klicka på önskad kontakt.)
 • Högerklicka på markeringen (pekaren är över ”Åbo” eller ”Helsingfors G18.101”) och välj ”Starta ett videosamtal (3).
 • Båda kontakterna rings upp och de svarar genom att klicka på kamera-ikonerna.
 • Klicka på pilen för att visa fönstret i fullskärm (4).
 • För att se de andra bättre kan man dölja sin egen bild genom att klicka på pilen (5). 


Lägg till flera deltagare till ett pågående videosamtal

 • Klicka på ikonen för att bjuda in fler personer (1).
 • I dialogrutan som öppnas, skriv in namnet i sökfältet (2) eller välj en kontakt som redan finns i listan och klicka ”OK” (3).
 • OBS! Till ett gruppsamtal kan du bara lägga till kontakter som använder Skype för företag, inte vanliga Skype.
 • Kontakten rings upp och den svarar genom att klicka på kamera-ikonen.


Dela ditt skrivbord med deltagarna (för att t.ex. visa PowerPoint presentation)

 • Klicka på ikonen ”Dela innehåll” (1) och välj ”Dela ditt skrivbord” (2).
 • Klicka ”OK” i dialogrutan (3).
 • När du vill sluta dela skrivbordet, klicka på ”Sluta dela” (4).
 • Efter avslutad delning ska övriga deltagare klicka på ”Dölj scen” för att återställa video.


Problem med ljud eller bild

 • Kontrollera Skypes inställningar för ljud och bild genom att klicka på kugghjulet (1).
 • Klicka på ”Ljudenhet” (2). Vald enhet för ljud ska vara ”Högtalartelefon Logi Group Speakerphone” (3).
 • Klicka på ”Videoenhet” (4). Vald videoenhet ska vara ”Logi Group Camera” (5).

 • Om Logitech inte kan väljas som ljudenhet eller videoenhet, kontrollera att alla kablar sitter fast som de ska. Till Logitech-hubben går det fyra kablar: el, USB, video (blå) och ljud(röd).
 • Om kameran visar bild, men den är riktad neråt och inte kan justeras med knapparna på fjärrkontrollen (6) eller högtalartelefonen:
  • Prova att byta till datorns integrerade kamera och sen tillbaka till ”Logi Group Camera” (7).
  • Om det inte hjälper, dra ut kamerans kabel (blå kabelkontakt) från Logitech-hubben och sätt i den igen (8).
 • Om ingenting hjälper, prova klassikern att starta om datorn.


Tips

 • Placera högtalartelefonen på mötesbordet så att den kommer så centralt som möjligt bland rummets mötesdeltagare.
 • Undvik att skapa störande ljud, t.ex. att slamra med kaffekoppar och prassla med papper.
 • Om ni är flera deltagare i samma rum, undvik att prata i mun på varandra. Tala i tur och ordning.
 • Om ljudet och bilden är hackig kan det bero på dålig bredbandsanslutning. Prova att stänga av alla deltagares video och bara ha röstsamtal. 

Tillbaka