Bevljade allmänna bidrag - SFV:s utdelning 2016

SFV:s allmänna bidrag (februari + september)

 

Tyngdpunktsområden

 

100-årsjubiléet av Finlands självständighet 2017

41000

Finlandssvensk identitet

127340

Samarbete över språkgränser

144710

Svenskspråkig utbildning

114620

Övriga ändamål

 

Annat ändamål

92800

Bokprojekt

20000

Evenemang (bildning eller kultur)

104006

Fortbildning

52248

Litteraturanskaffning

28650

Verksamhets bidrag för sv skolor och daghem på finskspråkiga orter

45500

Verksamhetsbidrag för förbund

245000

Verksamhetsbidrag för språkbad på svenska

7100

 

1022974

Återtagningar (2014-2016)

-3400

 

 

Övriga bildnings- och kulturbidrag

1456109

Elevstipendier och övriga ändamål från specialfonder

56010

Priser och medaljer

141500

Stipendium för god prestation i svenska som andra språk i studentskrivningar,  A och B-nivå 

5000

Förmedlade EU-stöd

65615

 

 

Totalt (exklusive kurs- och cirkelbidrag)

2743808

 

Utdelningens fördelning

 

Bidragsmottagarna i detalj (pdf)