Allmänna bidrag

SFV:s allmänna bidrag avser bildnings- och kultursträvanden, och riktas till Finlands svenskspråkiga befolkning samt till övriga som önskar främja det svenska språket i Finland. 

SFV har två ansökningsperioder:

  1. I februari söker organisationer som verkar enligt skolårets läsår (för projekt som genomförs följande höst- eller vårtermin) samt privatpersoner. Detaljerade kriterier publicerar vi på denna sida då ansökningsperioden börjar.
  2. I september söker organisationer (för verksamhet som skall ske följande år). Detaljerade kriterier publicerar vi på denna sida då ansökningsperioden börjar.

Beskeden från septemberansökan 2017 har skickats per e-post till alla sökande. Beviljade bidrag utbetalas 31.1.2018.


Läs gärna våra Frågor och svar om SFV:s webbtjänst för ansökningar

Har du fler frågor?: stipendier@sfv.fi eller SFV:s kansli, tfn 040-533 17 10.

Beviljade bidrag hittar du under SFV:s redovisningssida