Ålandsstipendium

Tre stipendier på 5000 euro delas ut till åländska studerande som studerar i Finland (på fastlandet) inom pedagogikområdet. Stipendierna utgör ett pilotprojekt, pilotperioden är 2017-2019. Syftet är att utreda om ett stipendiesystem kan befrämja byggandet av aktiva kontakter mellan Åland och fastlandet, i ett läge då allt färre åländska studerande väljer Finland som studieland. Pedagogikområdet fungerar som pilot- och utvärderingsområde.

Ansökningstid: 

 • 1-28.2.2018

För vilket ändamål?

 • Studier på svenska på det finska fastlandet som ger behörighet att verka som
  • barnträdgårdslärare
  • klasslärare
  • speciallärare

Vem kan söka?

 • Åländska studerande (med stadigvarande hemkommun på Åland) 
 • Första årets studerande (studierna har inletts hösten 2017)

Vad skall bifogas ansökan?

 • Kopior på:
  • Närvarointyg 
  • Studieprestationsutdrag med stämpel
  • Studentexamensbetyg eller motsvarande

Beslut skickas per e-post till samtliga sökande inom april 2018.