Nominera till SFV:s pris och medaljer

Inga nomineringar för tillfället.

Frågor och svar

Fråga
Vem kan nomineras?
Svar
Nomineringen är öppen. Den enda begränsningen är att du inte får nominera en familjemedlem. SFV:s pris och medaljer premierar främst kultur- och bildningssträvanden. Läs om de olika prisen och medaljerna. Bekanta dig också med den alfabetiska listan på tidigare mottagare - nominera alltså inte i onödan personer som redan fått ett SFV-pris eller en SFV-medalj.
Fråga
Vem kan nominera?
Svar
Nomineringen är öppen. Man behöver alltså inte vara medlem i SFV eller SFV:s understödsförening för att nominera. Både föreningar och privatpersoner kan nominera kandidater.
Fråga
När kan jag nominera?
Svar
Du kan nominera kandidater varje år under hela december månad.
Fråga
Vad skall jag skriva i nomineringen?
Svar
Nomineringen skall innehålla formella och icke-formella meriter, annan behövlig information som kan påverka beslutet, och referenser till personer som vid behov kan ge mer information.
Fråga
Kan jag nominera flera personer?
Svar
Det går bra. Fyll bara i formuläret flera gånger.
Fråga
Kan jag nominera per post, telefon eller e-post?
Svar
Endast elektroniska nomineringar via det officeilla formuläret tas emot. Det säkrar att alla behövliga delar av nomineringen kommer med, vilket underlättar behandlingen. Vi förstår att det finns personer som har svårt att hantera tangentbord och skärmar. Då kan man be om hjälp på biblioteken. 
Fråga
Vem bestämmer om vilka personer som får pris och medaljer?
Svar
Nomineringarna behandlas av de pris- och medaljkommittéer som SFV tillsatt. Kommittéernas förslag går till SFV:s styrelsemöte, där de slutliga besluten fattas. Styrelsen kan även besluta om namn utanför nomineringarna. Pris- och medaljkommittéernas sammansättning är inte offentlig information.
Fråga
När delas prisen och medaljerna ut?
Svar
Alla SFV:s pris och medaljer delas ut på SFV:s vår- och utdelningsfest som sker i april-maj.

Topeliuspriset

Vilka är kriterierna?
Topeliuspriset ges enligt statuterna ”för en aktiv, pågående journalistisk gärning till en eller högst tre personer som ådagalagt betydande skicklighet i sitt journalistiska värv, bestående av såväl originalitet, civilkurage som finess”. Priset är alltså inte tänkt att ges för en lång livsgärning inom journalistiken, eller för en avslutad arbetskarriär. 

Vem kan nominera?
Medlemmarna i SFV, SFV:s understödförening samt medlemmarna i Finlands Svenska publicistförbund.

När kan man nominera?
Nomineringsperioden startar vanligtvis i november, och tar slut två dagar innan prisjuryn träffas, vilket brukar ske kring den 10 december.  

När delas nästa pris ut?
Prismottagaren 2019 avslöjas och priset delas ut 17 januari 2019.