SFV:s Ålandsstipendium

 

Tre stipendier på 5000 euro delas ut till åländska första års studerande som studerar i Finland (på fastlandet) inom pedagogikområdet.

Stipendierna utgör ett pilotprojekt, pilotperioden är 2017-2019. Syftet är att utreda om ett stipendiesystem kan befrämja byggandet av aktiva kontakter mellan Åland och fastlandet, i ett läge då allt färre åländska studerande väljer Finland som studieland.

Pedagogikområdet fungerar som pilot- och utvärderingsområde.

Ansökningstid: 1-28.2.2019

För vilket ändamål:

 • Studier på svenska på det finska fastlandet som ger behörighet att verka som
  • barnträdgårdslärare
  • klasslärare
  • speciallärare

Vem kan söka:

 • Åländska studerande (med stadigvarande hemkommun på Åland) 
 • Första årets studerande (studierna har inletts hösten 2018)

Vad skall bifogas ansökan:

 • Närvarointyg 
 • Studieprestationsutdrag med stämpel
 • Studentexamensbetyg eller motsvarande

Beslut skickas per e-post till alla sökande inom april 2017.

Till ansökningblanketten