Denna sida gäller SFV:s allmänna bidrag. Vill du i stället söka:

Kursbidrag via SFV:s studiecentral 

Bidrag för en studiecirkel

Stipendier och vistelsestipendier

 

Allmänna bidrag

Vi har löpande ansökningstid för våra allmänna bidrag. 

Läs noggrant igenom sektortexten (för utbildning, kultur och bibliotek eller fri bildning) och sektorns fokusområden innan du ansöker. Du kan ansöka för projekt som anknyter till våra fokusområden.

Till sektortexterna


Vem kan ansöka? Registrerade organisationer (föreningar eller allmännyttiga bolag) och privatpersoner. Arbetsgrupper kan inte ansöka om bidrag.  

När får du besked? Vi behandlar din ansökan så fort som möjligt och strävar efter att sända besked till dig senast 3 månader efter att du skickat in din ansökan. Beskedet sänds till den e-postadress du registrerat i ansökan.

Notera: Genom att använda ansökningssystemet omfattar du SFV:s principer för hantering av personuppgifter.

Ifall bidrag beviljas förbinder du dig eller den organisation du representerar att:

  • genomföra projektet så långt som möjligt enligt den plan du uppgivit i ansökan (i annat fall ta kontakt)
  • dela information om projektet med SFV i syfte att göra gemensamma kommunikationssatsningar
  • uppge i kommunikationen om projektet att SFV är finansiär
  • sända in en redovisning senast en månad efter att projektet är avslutat. (Tips: för en ”dagbok” under projektets gång för att underlätta redovisningen)
  • genomföra nödvändiga åtgärder som krävs, ifall ditt projekt deltar i SFV:s utvärderingsprogram

 

Ansök

Frågor och svar oM ansökningssystemet 


Redovisa

Har du fått bidrag av oss? Redovisa bidraget senast en månad efter avslutat projekt.

Då du redovisar ett bidrag som beviljats 2018 eller tidigare: 

  1. Logga in med samma e-postadress som du använde då du ansökte om bidraget i det gamla ansökningssystemet.
  2. Klicka Glömt lösord? och följ instruktionerna.

Om du inte känner till vilken e-postadress som använts tidigare, kontakta viveka.aberg@sfv.fi eller 040-5331710. 

Redovisa


Utvärdering

Vi vill säkra att de pengar och resurser vi delar ut har största möjliga effekt. Därför utvärderar vi flera av de projekt vi stöder. Läs mer om SFV:s utvärdering, och ta del av SFV:s utvärderingspolicy.