Allmänna bidrag

Vi har löpande ansökningstid för våra allmänna bidrag. 

Läs noggrant igenom sektortexten (för utbildning, kultur och bibliotek eller fri bildning) och sektorns fokusområden innan du ansöker. Du kan ansöka för projekt som anknyter till våra fokusområden.

Till sektortexterna


Vem kan ansöka? Registrerade organisationer (föreningar eller allmännyttiga bolag) och privatpersoner. Arbetsgrupper kan inte ansöka om bidrag.  

När får du besked? Vi behandlar din ansökan så fort som möjligt och strävar efter att sända besked till dig senast 3 månader efter att du skickat in din ansökan. Beskedet sänds till den e-postadress du registrerat i ansökan.

Notera: Genom att använda ansökningssystemet omfattar du SFV:s principer för hantering av personuppgifter.

Ifall bidrag beviljas förbinder du dig eller den organisation du representerar att:

  • genomföra projektet så långt som möjligt enligt den plan du uppgivit i ansökan (i annat fall ta kontakt)
  • dela information om projektet med SFV i syfte att göra gemensamma kommunikationssatsningar
  • uppge i kommunikationen om projektet att SFV är finansiär
  • sända in en redovisning senast en månad efter att projektet är avslutat. (Tips: för en ”dagbok” under projektets gång för att underlätta redovisningen)
  • genomföra nödvändiga åtgärder som krävs, ifall ditt projekt deltar i SFV:s utvärderingsprogram

Ansök

Frågor och svar oM ansökningssystemet

 

SFV övergår till ett nytt ansökningsprogram vid årsskiftet 2021/2022


Övergången gäller SFV:s allmänna bidrag. Övergången gäller INTE kurs- och studiecirkelbidrag via SFV:s studiecentral, inte heller SFV:s stipendier och vistelsestipendier i det här skedet.

Så här påverkar övergången dig som vill söka ett bidrag:

Fram till måndagen den 22 november kan du kan ansöka om bidrag i vårt nuvarande program. Från och med tisdagen den 23 november fram till medlet av januari 2022 är det inte möjligt att ansöka om bidrag från SFV. Du kan ansöka om bidrag igen i medlet av januari i det nya programmet. 

Så här påverkar övergången dig som vill redovisa ett beviljat bidrag:

Fram till söndagen den 19 december kan du redovisa beviljat bidrag i vårt nuvarande system. Från och med måndagen den 20 december fram till medlet av januari 2022 är det inte möjlighet att redovisa ett bidrag. Du kan redovisa ett beviljat bidrag i januari i det nya programmet.


Redovisa

Har du fått bidrag av oss? Redovisa bidraget senast en månad efter avslutat projekt.

Då du redovisar ett bidrag som beviljats 2018 eller tidigare: 

  1. Logga in med samma e-postadress som du använde då du ansökte om bidraget i det gamla ansökningssystemet.
  2. Klicka Glömt lösord? och följ instruktionerna.

Om du inte känner till vilken e-postadress som använts tidigare, kontakta viveka.aberg@sfv.fi eller 040-5331710. 

Redovisa


Utvärdering

Vi vill säkra att de pengar och resurser vi delar ut har största möjliga effekt. Därför utvärderar vi flera av de projekt vi stöder. Läs mer om SFV:s utvärdering, och ta del av SFV:s utvärderingspolicy.