Digital idébank för distansundervisning

SFV samlade i april 2020 in goda modeller för distansundervisning. Vi fick in över 150 bidrag. Tack!
Målet med insamlingen var att samla tips, modeller och idéer för nutida och framtida behov. Vi hoppas att materialet används som inspiration för vidareutveckling av när- och distansundervisningen på skolorna. 

Sortera visningen genom att klicka på länkarna nedan, eller gör en frisökning.