Ska vi bli vänner?

Nätverket Svenska nu och Svenska folkskolans vänner startar läsåret 2021-2022 ett projekt för att sänka tröskeln för vänskoleverksamhet över språkgränsen. I projektet Ska vi bli vänner? kommer fem svensk- och fem finskspråkiga skolor att ingå ett vänskolsamarbete för att ta fram goda modeller för fungerande vänskolverksamhet. 

Våra nationella läroplaner uppmuntrar skolorna att utnyttja möjligheterna att bekanta sig med andra språkmiljöer i Finland. Det finns en del framgångsrika exempel på vänskolverksamhet mellan finsk- och svenskspråkiga skolor, men tröskeln för att etablera kontakt över språkgränsen upplevs ändå rätt ofta som hög, då det saknas etablerade strukturer och modeller. Nu svarar Svenska Nu och SFV på detta behov med ett gemensamt projekt. 

Vad är vänskoleverksamhet?

Vänskolverksamhet bygger på en överenskommelse om ett frivilligt samarbete mellan skolor med mål att stödja och lära av varandra. Samarbetet kan gälla ett specifikt projekt eller tema, men det är också vanligt att man samarbetar kring öppna frågor som varierar från år till år. Ett lyckat vänskolsamarbete bygger på att hela skolan, både elever, lärare och ledningen, deltar i utbytet av kunnande, erfarenheter och gemensamma arbetsinsatser mellan skolorna. Till skillnad från projekt med start- och slutdatum ingår man vänskolsamarbete tills vidare, tills någondera eller båda parter drar sig ur samarbetet. Ett bra vänskolsamarbete börjar alltid med en ömsesidig överenskommelse om samarbetets mål, metoder och verksamhet.

Projektets målgrupp: 

 • Svensk- och finskspråkiga skolor inom grundläggande utbildningen och andra stadiet.

Mål med projektet:

 • Att utveckla ett koncept för språköverskridande vänskolverksamhet som kan användas som modell för andra skolor i landet
 • Att via vänskolprojektet finna lyckade lösningar för hur barn och unga från båda språkgrupperna kan bekanta sig med den andra språkgruppen och dess kultur för att stödja motivation att studera det andra språket
 • Att lyfta fram fördelarna med språköverskridande vänskolverksamhet för att understödja uppkomsten av flera vänskolsamarbeten i Finland 

Verksamhet i projektet:

 • Vänskolparen bekantar sig med verksamheten i redan existerande vänskolsamarbeten
 • Vänskolparen gör egna avtal om vänskolverksamhet med beskrivningar av gemensamma mål och metoder
 • Skolorna bildar ett nätverk inom vilket de delger de andra skolorna i projektet information om det samarbete som de utför och utvecklar tillsammans med sin vänskola
 • Svenska folkskolans vänner och nätverket Svenska nu ordnar gemensamma seminarier för representanter för skolorna i projektet. I seminarierna ingår inslag av sakkunniga och utbyte av erfarenheter mellan deltagarna
 • Goda arbetssätt kring samarbete mellan vänskolorna sammanställs till en modell som andra skolor kan använda sig av i grundandet av vänskolsamarbete över språkgränsen med en annan skola
 • Utvärdering av inverkan på inställningen till den andra språkgruppen och motivation att lära sig det andra inhemska språket ingår i projektet.

Se inspelningen från det inledande seminariet 2.12.2020:

starta filmen


Har du frågor? Vill du veta mera? Kontakta Niklas Wahlström, sektorsansvarig för utbildning på SFV, niklas.wahlstrom@sfv.fi, 050-548 2100.


Tidsplan

 • Ansökan lämnas in senast 28.2.2021
 • I mars 2021 väljs fem skolpar ut. 
 • Projektet startar höstterminen 2021 och avslutas våren 2022.