SFV:s rit- och skrivtävling
Snälla hjältar kommer igen!
 

 

Det blir en fortsättning på fjolårets succé! I år riktar sig tävlingen till barn inom småbarnspedagogiken, och i synnerhet till barn i ålder 5–6.

Alla svenskspråkiga daghem och språkbadsdaghem i Finland får i höst Linda Bondestams bok Mitt bottenliv. I anslutning till SFV:s bokdonation arrangeras rit- och skrivtävlingen Snälla hjältar.

Tävlingstiden är 8.9–8.10.

De daghem som vill delta i tävlingen kan sända in ett tävlingsbidrag. Tävlingsbidraget skapas av barnen tillsammans, och består av en fortsatt berättelse på boken samt ett bildcollage.

Målet med tävlingen är att stärka barns och ungas intresse för läsning samt främja förmågan till empati. Genom årets tävling vill vi uppmärksamma det pedagogiskt värdefulla arbete som görs inom småbarnspedagogiken.

Mer information om bokdonationen och tävlingens upplägg kommer den 10 augusti!