SFV:s rit- och skrivtävling

 

Tävlingsinformation

Rit- och skrivtävlingen Snälla hjältar arrangeras för första gången och gäller årskurserna 1–9 i den grundläggande utbildningen. Tävlingen riktar sig till de finlandssvenska skolorna. 

Empati är tävlingens ledord. Syftet med tävlingen är att:

 • stärka intresset för den skrivna eller upplästa berättelsen
 • öva sig i förmågan att lyssna och ta till sig andras budskap
 • utmana barn och ungdomar att se saker ur andras perspektiv
 • stärka barns och ungas förståelse för diversitet, altruism och gemensamt ansvar

Tävlingstiden tog slut den 18 september 2020 (poststämpel godkänns). Vinnarna i tävlingen offentliggörs 1.10.2020. Lärarna vid de vinnande skolorna kontaktas samma dag.

Tävlingsinstruktion:

Årskurserna 1–2 deltar i tävlingen genom att rita en teckning eller målar en bild utgående från en uppläst berättelse ur en bok eller ett avsnitt ur en bok i Muminsviten.

Årskurserna 3–9 deltar i tävlingen genom att skriva en text utgående från en berättelse ur en bok eller ett avsnitt ur en bok i Muminsviten. Texten kan vara kort eller lång, och kan skrivas för hand eller på dator. Rekommenderad maxlängd är cirka 400 ord.

Se bok- och lästips längre ner på sidan!

I årskurs 3–9 får eleverna läsa boken eller avsnittet ur boken själva, men arrangörerna rekommenderar att eleverna tar till sig berättelsen genom högläsning. 

Skolan fungerar som lokal tävlingsanordnare och sänder in totalt fyra (4) bidrag till SFV: ett (1) tecknat/målat bidrag och tre (3) uppsatser. Tävlingen kan ordnas fysiskt i klass eller på distans. Eftersom tävlingen arrangeras i anslutning till kampanjen Read Hour, kan tävlingen med fördel arrangeras under kampanjens huvudevenemang, tisdag 8.9 kl. 14–15.

Uppgiftsbeskrivning per årskurs i pdf-format.

Inlämningen av bidrag:

Uppsatsbidragen skickas in som skannade filer per e-post till niklas.wahlstrom@sfv.fi.

De ritade/målade bidragen skickas med post till:

Niklas Wahlström
Svenska folkskolans vänner
Annegatan 12 A 24
00120 Helsingfors

 

Till samtliga bidrag bifogas information med:

 • elevens namn
 • elevens årskurs
 • skolans namn
 • lärarens kontaktuppgifter

Bedömningskriterier och juryns arbete

Samtliga uppsatsbidrag läses av tre modersmålslärare från Svenska modersmålslärarföreningen, som väljer ut de tio bästa bidragen per årskurs, totalt 70 bidrag. En jury bestående författaren Maria Turtschaninoff och representanter för SFV väljer därefter ut de tre vinnande bidragen per årskurs, totalt 21 essäer.

Samtliga tecknade/målade bidrag bedöms av en bildkonstlärare och barnboksillustratören Jenny Lucander, som tillsammans väljer ut de sex vinnande bidragen.

Skribentens skicklighet att rita, eller spårkliga eller stilistiska uttrycksförmåga bedöms inte, utan fokus ligger på hur väl tävlingens värderingar kommer till uttryck i bidraget.

Pris i tävlingen

I varje årskurs utses de tre bästa bidragen, men inte som första, andra och tredje pris, utan som tre jämbördiga vinnande bidrag. Vinnarbidragen publiceras i en bok, som delas ut till alla vinnare och alla svenskspråkiga skolor i Finland inom den grundläggande utbildningen.

Samtliga 27 vinnare får ett bok- och produktpaket, ett diplom med personlig feedback, samt en distansträff med Maria Turtschaninoff och Christoffer Strandberg. De som vill får också medverka i en video som publiceras i samband med boken med vinnaribidragen.

Lärarna till de elever som premierats i tävlingen får en jubileum muminmugg.

Vi erbjuder också skolorna att få besök av Dreamsters Christoffer Strandberg och Krista Kosonen. 

Användning av tävlingsbidragen

Genom att delta i tävlingen ger eleverna SFV och övriga tävlingsarrangörer rätt att publicera de vinnande bidragen och intervjuer med de premierade i sina egna kanaler.

Skolorna får gärna använda elevernas bidrag! Det kan till exempel ske i form av utställningar, symposier eller diskussioner kring tävlingens teman.


Har du frågor? Kontakta Niklas Wahlström, sektorsansvarig för utbildning på SFV, niklas.wahlstrom@sfv.fi, 050-548 2100.

Arrangörer: SFV i samarbete med Förlaget M, Moomin Characters, Svenska modersmålslärarföreningen r.f. i anslutning till Barn- och ungdomsstiftelsens kampanj Read Hour. Tävlingen är också en del av Moomin Characters satsning där man med hjälp av Muminböckernas kraft vill stöda och inspirera barn och unga till att läsa och skriva.

 

 

 

 

Lästips till tävlingen

Noveller ur Osynliga barnet:

 • Osynliga barnet
 • Den sista draken i världen 
 • Cedrik

Hittas som upplästa berättelser här. 

Ur Trollkarlens hatt:

 • Kapitel 2 (Mumin förvandlas till ett spökdjur)
 • Kapitel 6 (Tofslan och Vifslan kommer in med sin hemliga kappsäck)

 Hittas som upplästa berättelser här. 

Ur Kometen kommer:

 • Kapitel 1 (Det det lilla djuret Sniff en katt och hittar en väg och en grotta)

Hittas som uppläst berättelse här.

Vem skall trösta Knyttet (för de lägre klasserna).