SFV:s kursverksamhet

Kreativitet - toppresultat och arbetsglädje!

12 December 2017, 09:00 - 16:00

Kreativitet - toppresultat och arbestglädje är den tredje och sista delen i kurshelheten Konsten att övertyga! - Nå ut med ditt budskap.

Syftet med kursen är att lära sig utveckla en kreativ miljö som leder till en bättre hälsa, högre arbetsglädje och minskad stress. Under kursen lär du dig skapa ett kreativt förhållningssätt, där drivmotorn är nyfikenhet, att ställa frågor, ta sig tid att experimentera med tankar och vara öppen för nya synsätt.

Innehåll:

  • Öka fantasi och kreativitet.
  • Positivt tänkande, förmåga att improvisera och bejaka varandras tankar och idéer.
  • Träna koncentration, avspänning, andning och närvaro.
  • Målfokusering och konkreta utvecklingsåtgärder.
  • Nytänkande - förändring - framtid.

Som ledare fungerar Wasa Teaters teaterpedagoger.

Plats: Wasa Teaters utrymmen.

Pris: 50 euro.

Anmäl dig här! OBS! Skriv i meddelanderutan Kreativitet.

Kursen arrangeras i samarbete med Wasa Teater.


Kontaktperson

Plats
Wasa Teater
Sandögatan 7
65100 Vasa