Nomineringen till Topeliuspriset 2023 startar 1.11.2022

Berättigade att nominera är medlemmarna i Finlands Svenska Publicistförbund r.f. och medlemmarna i Svenska folkskolans vänner rf och Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänner rf.

Det finlandssvenska publicistpriset på 7 500 euro delas enligt prisstatuterna ut ”för en aktiv pågående journalistisk gärning till en eller högst tre personer som ådagalagt betydande skicklighet i sitt journalistiska värv, bestående av såväl originalitet, civilkurage som finess”.

Prismottagaren utses av en prisnämnd med representanter från SFV och Publicistförbundet. Prisnämndens medlemmar får inte själva nominera kandidater. Prismottagaren offentliggörs och Topeliuspriset delas ut påföljande januari.