Nominera till Topeliuspriset 2024 i november 2023

Medlemmarna i Svenska folkskolans vänner rf och Svenska folkskolans vänners understödsförening rf samt medlemmarna i Finlands svenska publicistförbund r.f. kan nominera till Topeliuspriset - det finlandssvenska publicistpriset 2024 under nomineringsperioden 1.11.2023-15.12.2023.

Priset på 7500 euro delas ut ”för en aktiv pågående journalistisk gärning till en eller högst tre personer som ådagalagt betydande skicklighet i sitt journalistiska värv, bestående av såväl originalitet, civilkurage som finess”.

Prismottagaren offentliggörs och Topeliuspriset delas ut i januari 2024.