Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänner rf - Årsmöte 2022

Mötestid och plats
Onsdagen den 16 mars 2022 kl. 13
SFV:s kansli, Annegatan 12 A 24, Helsingfors.

Anmälan
Alla årsmötesdeltagare skall anmäla sig på förhand, senast den 14 mars 2022 kl. 16.

Deltagande på distans via videolänk
Medlemmarna kan även delta i årsmötet på distans, vilket sker sker via mötestjänsten Zoom. Om du behöver hjälp med installationen eller användningen, kontakta kenneth.ronnkrans@sfv.fi (0500-878 110), eller rabbe.sandelin@sfv.fi (0400-453 953). Ladda ner Zoom-programmet här:
https://zoom.us/download

Länken till årsmötets Zoom-rum skickas ut per e-post till mötesdeltagarna senast dagen innan mötet. Årsmötets deltagare skall vara beredda på att vid behov styrka sin identitet då mötet börjar. Om proceduren för eventuella omröstningar besluter årsmötet.

Möteshandlingar
Föredragningslistan samt styrelsens berättelse över föreningens verksamhet, jämte bokslut och revisorns utlåtande för 2021 finns tillgängliga i originalform på föreningens kansli under mötet. De kan också beställas i samband med förhandsanmälan, varefter de skickas per e-post tillsammans med möteslänken dagen innan årsmötet.

Styrelsen

 

Notera att detta möte gäller Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänner rf, inte Svenska folkskolans vänner rf.

Till vilken förening hör jag? Läs Frågor och svar om de två SFV-föreningarna.