Aktuellt

SFV stöder utbildningar med 845 000 euro

Svenska folkskolans vänners styrelse biföll på sitt möte den 26 augusti Åbo Akademis ansökan om en donation på 450 000 euro för utbildningsområdena pedagogik och lärarutbildning, humanistiska vetenskaper och naturvetenskaper. Vid samma möte beslöt SFV:s styrelse även att godkänna en projektansökan på 395 000 euro från Yrkeshögskolan Arcada.Läs mera »
Publicerad idag kl. 15:19

Ny SFV-tjänst: Minnesrunor.fi

Minnesrunor.fi är SFV:s nya webbplats för finlandssvenska minnesskrifter över hädangångna finlandssvenskar, och personer nära knutna till finlandssvenskheten.Läs mera »
Publicerad 26.08.2016 kl. 15:10

Flytten till nya lokaler i Vasa och Åbo klar

I SFV:s nya utrymmen finns mötesrum som inom kort kan bokas av föreningar och organisationer.Läs mera »
Publicerad 22.08.2016 kl. 10:00

Evenemang

05.09
Solveig von Schoultz-tävlingens prisutdelning 2016 SFV:s medlemmar är hjärtligt välkomna att närvara vid tävlingens prisutdelning!
08.10
Styrelsedagar Evenemang för förtroendevalda i finlandssvenska centralorganisationer
18.10
SFV:s biografisymposium På SFV:s biografisymposium tar vi också tjuvstart till Bokmässan i Helsingfors och lanserar höstens två SFV-biografier. Begränsat med platser, anmäl dig redan nu!
27.10
SFV på Helsingfors Bokmässa SFV presenterar två nya biografier på Bokmässan.
28.10
#Kompetensakademin En seminariedag för dig som är intresserad av kompetensfrågor inom organisationer.

kursbidrag och cirkelbidrag

SFV upprätthåller studiecentralsverksamhet och förmedlar statsbidrag för kurser som finlandssvenska eller tvåspråkiga organisationer ordnar. (Även privatpersoner kan ansöka om bidrag för studiecirklar). Intresserad? Kontakta våra regionala ombud.

Anmäl och redovisa din kurs via webbtjänsten KURRE