Aktuellt

Beviljade bidrag 2016

Svenska folkskolans vänner delar år 2016 ut 708 674 euro i allmänna bidrag för ansökningar inom februariansökningsperioden. Av 1131 ansökningar beviljades 374 ändamål. Läs mera »
Publicerad 26.04.2016 kl. 14:00

Solveig von Schoultz-tävlingen avslutad

Totalt inkom 117 bidrag. Prisutdelningen sker i början av september.Läs mera »
Publicerad 20.04.2016 kl. 14:39

SFV:s pris, medaljer och stipendier 2016

Under sin traditionella vår- och utdelningsfest onsdagen den 6 april delade SFV ut sina pris, medaljer, svensklärarstipendier och vistelsestipendier för år 2016. Syftet är att stöda och entusiasmera pågående bildnings- och kulturgärningar.Läs mera »
Publicerad 06.04.2016 kl. 15:00

Evenemang

03.05
E-posthantering Lär dig systematisk e-posthantering i Thunderbird och Outlook.
03.05
Smarttelefoner och pekplattor Bli bättre på att använda dem effektivt
09.05
Västerbotten möter Österbotten -studiebesök 9-10.5 Studiebesök i Vasa med omnejd. Målgrupp: personer i Sverige.
10.05
Powerpoint och presentationsteknik Lär dig skapa en intressant, effektfull presentation på ett tidsenligt vis!
18.05
Att fånga engagemang Tillvarata engagemanget och involvera fler frivilliga i din förenings verksamhet.
19.05
Digistoff - Fortsättningskurs II En kurs som riktar sig till vana Digistoff användare.
07.06
Datasäkerhet Föreläsning där vi funderar på olika aspekter av datasäkerhet

kursbidrag och cirkelbidrag

SFV upprätthåller studiecentralsverksamhet och förmedlar statsbidrag för kurser som finlandssvenska eller tvåspråkiga organisationer ordnar. (Även privatpersoner kan ansöka om bidrag för studiecirklar). Intresserad? Kontakta våra regionala ombud.

Anmäl och redovisa din kurs via webbtjänsten KURRE