Evenemang

De flesta evenemang som presenteras på den här sidan är Studiecentralens kostnadsfria kurser och föreläsningar som riktar sig till föreningar, förbund och aktörer inom fria bildningen. Har du frågor om Studiecentralens kurser och föreläsningar? Kontakta Tove Eklund-Hartman: tove.eklund-hartman@sfv.fi.

Onsdag 28.9 08:30

Inspirationsdag för välbefinnande och lärande

EVENEMANG
Jobbar du med barn och unga? För att inspirera dig har vi samlat personer med praktisk erfarenhet av lyckade lärande- och välmåendeprojekt i skolor och daghem. Kom med, lyssna och bidra!
SFV-huset G18, festsalen
Lördag 1.10 12:00

Bättre vardag genom bildning?

EVENEMANG
Bättre vardag genom bildning? Är bildning viktigt för demokratin? Välkommen till SFV:s bildningsdiskussion i Lovisa!
Kino Marilyn, Lovisa
Måndag 3.10 17:00

Infokväll om afasi

Vad innebär det att ha afasi? Vad händer i hjärnan när man har afasi? Erfarenhetstalaren, författaren Christa Mickelsson och talterapeuten Victoria Mankki svarar.
SFV-huset G18
Onsdag 5.10 15:00

I distansundervisningens kölvatten

EVENEMANG
Vad lärde vi oss av digitaliserad undervisning under distansperioderna? Katarina Rejman, Anna Slotte och Kirsi Wallinheimo har skrivit en handbok utifrån tolv lärares erfarenheter. Välkommen på lanseringsseminariet!
SFV-huset G18
Tisdag 11.10 13:00

Effektivare digitala arbetssätt

EVENEMANG
Effektivare digitala arbetssätt – uppgradera dig och ditt team efter pandemin! De senaste åren har inneburit stora omställningar i våra arbetssätt. Digitaliseringen har förändrat hur vi samarbetar på arbetsplatserna och organiserar vårt arbete.
Nätet
Tisdag 11.10 16:00

Boklig bildning och biografier

EVENEMANG
Kan litterärt skapande ses som bildning i praktiken? Är biografier och historieskrivning en del av bildningshisotrien och bildningsidealet? Borde vi ruska om de gamla idealen?
G18, Helsingfors
Tisdag 25.10 12:30

Trender & lagstiftningsförändringar i arbetslivet

EVENEMANG
Under utbildningen behandlas juridiska aspekter som är bra för arbetsgivare att känna till gällande distans- och hybridarbete samt annan ny lagstiftning.
Nätet
Onsdag 2.11 10:00

Kraftfulla utbildningar

EVENEMANG
Kraftfulla utbildningar – en train-the-trainers-helhet för utbildare. En kompakt och praktiskt betonad kurs för dig som vill förbereda och leda effektfulla utbildningar.
Nätet
Fredag 11.11 09:00

Presentations- och medieträning

EVENEMANG
Hur ska vi få den breda expertisen som finns i förbund och föreningar att höras och synas bättre? Under denna utbildning får du konkreta verktyg och individuell träning för att föra fram ditt budskap i offentligheten.
SFV-huset G18
Torsdag 17.11 18:30

Försäkringar i föreningar

EVENEMANG
Hur ska man tänka kring försäkringar i föreningen och vad för slags alternativ finns det?
Nätet
Lördag 31.12 09:00

Webbkurs - Digitalt lärande i praktiken

EVENEMANG
Ta del av webbinspelningarna från utbildningen Digitalt lärande i praktiken med Linda Mannila.
Nätet