Svenska folkskolans vänner rf (SFV) är en allmännyttig förening som ger bidrag till svenskspråkig utbildning, kultur och fri bildning. Vår strävan är att dessa sektorer får högre kvalitet, större kraft och starkare förutsättningar att förändra samhället till det bättre.
SFV:s sektor för utbildning stöder alla stadier, från småbarnspedagogik till universitetsstudier. Det övergripande målet för sektorn är att varje individ utvecklar kompetenser som behövs för framtiden.

Vi söker en 

Sektorsansvarig för utbildning 

som kan axla ansvaret så att målsättningarna för sektorn uppnås.
Din huvudsakliga uppgift är att 

  • följa med omvärldsanalyser och tolka dem ur ett finlandssvenskt utbildningsperspektiv
  • upprätthålla dialog och växelverkan med bidragsmottagare, samt utbildningsaktörer på nationell och internationell nivå
  • bereda beslut gällande ansökta understöd
  • leda och utvärdera egna projekt
  • förmedla effekten och resultaten av SFV:s satsningar

Du som söker har högskoleexamen och bred arbetserfarenhet. Du har en omfattande samhällskunskap och kännedom om utbildningsfältet på nationell och internationell nivå. Du kan prioritera och greppa helheter, samt har en god kommunikationsförmåga och social kompetens. Du är resultatinriktad och lätt att samarbeta med.

Vi erbjuder ett självständigt, intressant och ansvarsfullt jobb. Du kan välja om din arbetsplats är på SFV:s kansli i Helsingfors, Åbo eller Vasa. Anställningen gäller tills vidare.

Skicka din ansökan, ditt CV och löneanspråk senast 18.10.2019 till mail@ullalovholm.fi.

Om du har frågor kan du kontakta kanslichef Johan Aura, tfn 040-3559935 (8–9.10. kl. 9.00–12.00) eller personalkonsult Ulla Lövholm, tfn 045-2750026 (7–8.10/15.10.)


till sfv:s startsida