Tävlingar, utmärkelser och stipendier


Tävlingar

Vi arrangerar två litterära tävlingar och en sångtävling. Från år 2020 har vi även arrangerat rit- och skrivtävlingen Snälla hjältar.

Läs mera


 

Utmärkelser

Vi entusiasmerar och belönar med pris och medaljer.

Läs mera


 

Vistelsestipendier och stipendier

Vi beviljar visteslestipendier i Finland och Sverige. Vi beviljar också stipendier för goda prestationer i studentskrivningarna i svenska som andra inhemskt språk. Studiestipendier ansöker du om via Studiefonden. Läromedelsstipendier till läromedelsförfattare beviljas för läroplansbaserade läromedel för den svenskspråkiga skolan i Finland.

Läs mera