Vår faktureringsadress

Vi tar i första hand emot nätfakturor, alternativt PDF-fakturor via e-post.

Svenska folkskolans vänner rf
FO-nummer: 0200129-3
VAT identification number: N/A

Referens: beställarens namn

Nätfakturor    
Nätfakturaadress: 003702001293    
Operatör: Maventa (003721291126)    
Operatör från banknätverket: DABAFIHH

PDF-fakturor till e-post
invoice@sfv.fi
Sänd fakturan och dess bilagor i en och samma PDF-fil.