Möteslokaler - Hos Vännerna

Finlandssvenska organisationer och föreningar är välkomna att kostnadsfritt använda våra möteslokaler. Vi kallar konceptet Hos Vännerna. Använd gärna #hosvännerna på sociala medier i samband med användningen av våra möteslokaler. 

Vi följer restriktionerna gällande gruppstorlekar, samt alla övriga myndighetsinstruktioner gällande smittspridning. Mötesarrangörerna som bokar SFV:s utrymmen ansvarar för att rekommendationerna gällande handhygien och avstånd efterföljs. Vänligen se till att dina kontaktuppgifter är aktuella, så att vi kan kontakta dig ifall vi blir tvungna att avboka din reservering.

Innan du reserverar, är det viktigt att du läser våra Frågor och svar

Mötesrummen har:

I Festsalen G18 finns videoprojektor och mikrofonutrustning.

Reservera möteslokal


Om du vill arrangera en videokonferens mellan 2 eller 3 SFV-lokaler:

Reservera videokonferens

Lokalerna

Mötesrummet i Helsingfors

Helsingfors: Rum 101,
SFV-huset G18, Georgsgatan 18

Rum 101 finns i första våningen i SFV-huset G18, invid huvudtrappan. I möteslokalen ryms 15-20 personer vid möblering med konferensbord i mitten. Lokalen kan även möbleras som klassrum. I köket i närheten finns möjlighet att koka kaffe och te.

Mötesrummet i Vasa

Vasa: Möteslokalen på
Handelsesplanaden 23B

Lokalen som är i gatunivå har 18 sittplatser kring mötesbordet eller möblerat som klassrum. Ytterligare finns 10 extra stolar (utan bord) och en bänk längs fönstret som rymmer cirka 10 personer. Totalt rymmer lokalen 30 personer. I köket intill finns möjlighet att koka kaffe och te. 

Förutom mötesutrymmet finns dessutom tre drop-in arbetspunkter som kan användas för tillfälligt arbete.

Mötesrummet i Åbo

Åbo: Möteslokalen på
Tavastgatan 30D 33-34

Lokalen som är på andra våningen har ett avlångt mötesbord för maximalt 12 personer. Med klassrumsmöblering ryms cirka 20 personer och totalt 24 personer med enbart stolar. Intill mötesutrymmet finns ett kök med möjlighet att koka kaffe och te. 

Festsalen G18

Helsingfors: Festsalen G18,
SFV-huset G18, Georgsgatan 18

Festsalen G18 lånas kostnadsfritt ut till Förbundsarenans medlemmar måndag-onsdag och söndagar efter kl. 14. Övriga dagar sker uthyrningen kommersiellt. För kvälls- och söndagstillställningar tillkommer kostnad för vaktmästare. Se Förbundsarenans webbplats för noggrannare information.

I salen ryms 200 seminariedeltagare eller 160 bordsgäster vid dukade bord. I salen finns en videoprojektor och mikrofonutrustning.