Kursbidrag

Välkommen att ansöka om bidrag för kursverksamhet från SFV:s studiecentral!

Föreningar och organisationer kan ansöka om och få statsbidrag för sina kurser om de arrangeras i samarbete med SFV:s studiecentral. Kursen ni anmäler till oss och ansöker om bidrag för kallar vi samarbetskurs.

Samarbetskursens form kan variera - det kan vara en längre regelbunden kurs, en föreläsning, ett seminarium, en digital kurs eller något annat. Kursbidraget år 2022 är 50 procent av godkända timkostnader, men högst 30 euro per timme. Kursen ska uppfylla vissa kriterier som finns listade längre ner på sidan.

I detta informationsblad hittar du korta instruktioner för hur du anhåller om bidrag. 

Kriterier

 • Kursarrangören är en registrerad svensk- eller tvåspråkig förening eller organisation.
 • Kursen är anmäld till SFV:s studiecentral före kursstart, gärna två veckor innan via webbtjänsten KURRE. Till anmälan bifogas ett kursprogram.
 • Kursen har minst sju deltagare (fem deltagare kan räcka för specialgrupper - kontakta Beatrice Östman ifall det är aktuellt). 
 • Kursen räcker minst tre timmar (3 x 45 minuter). Det är möjligt att få bidrag för parallella grupper med minst fem deltagare som har en egen gruppledare. Undervisningstimmarna och upplägget ska framgå tydligt i kursprogrammet. 
 • I marknadsföringen framgår att kursen arrangeras i samarbete med SFV. Logon kan laddas ner här.
 • Samma kurs får inte annan offentlig finansiering (till exempel från en annan studiecentral).
 • Kursbidraget är 50% av godkända timkostnader, men högst 30 euro per timme. Till godkända kostnader hör inte lönekostnader för egen personal för arbete under arbetstid, kostnader för administration och planering, hyra för eget utrymme, annons i egen tidning. 
 • Kursen redovisas i KURRE senast fem veckor efter att den avslutats. I redovisningen bifogas en deltagarlista med namn och deltagarens ort, information om kursprogrammet ordnas som planerat samt kostnader och intäkter. (För kurser arrangerade i december måste kursredovisningen lämnas in senast vecka 2 följande år.)

Viktigt att komma ihåg

 • Kursprogrammet som du bifogar anmälan måste innehålla tydlig information om datum, klockslag (starttid, eventuella pauser och sluttid), tema och föreläsare.
 • Deltagarlistan ska förutom namn också ha hemkommun eller e-postadress/telefonnummer.
 • Kursarrangören betalar alla utgifter som hör till kursen.
 • SFV betalar kursbidraget direkt till kursarrangören.
 • Åländska deltagare kan räknas med i deltagarstatistiken, men åländska föreningar får inte göra en kursanmälan eftersom Åland har egen utbildningslagstiftning.
 • Ifall kursen inhiberas ska ni meddela SFV så fort som möjligt.

Undervisningstimmarna beviljas av kurskoordinator Beatrice Östman, beatrice.ostman@sfv.fi, 040-5026 026.

Övriga villkor och nivån för statsbidraget per undervisningstimme fastställs årligen.

Kursens form

Formen för kursen kan variera. Det kan vara en längre regelbunden kurs, en föreläsning, ett seminarium eller liknande. En förening med olika programinslag under en hel termin, kan anmäla hela terminsprogrammet som en enda kurs. 

Kurser som ordnas digitalt eller på distans följer samma regler som kursverksamheten i övrigt. Som kurstimme räknas undervisning via nätet och handledning av studerande på distans. Det kan till exempel vara frågan om att ge kursuppgifter, feedback eller utvärdering. Till distansundervisning räknas inte tid för kursförberedelser.

Behöver du hjälp med att planera samarbetskursen eller stöd i det digitala kontakta pedagogiska planeraren Tove Eklund-Hartman, tove.eklund-hartman@sfv.fi.


Anmäl kursen här

Anmäl och redovisa din kurs via vår webbtjänst KURRE.

Till Kurre


Digitala kurser

Digitala kurser har blivit vanligare under de senaste åren och vi har samlat några tips på hur digitala kurser kan förverkligas.

En kurs kan förverkligas digitalt genom att läraren undervisar live via nätet med hjälp av ett digitalt verktyg, exempelvis Google Meet. Ett kursinnehåll kan också bandas så att deltagarna vid lämpligt tillfälle kan ta del av innehållet. Kursen kan också genomföras som distansundervisning vilket innebär att kursdeltagaren genomför uppgifter hemma som hen fått av läraren. Det kan handla om instruktioner, länkar till material som finns på nätet, Youtube-klipp, texter att läsa eller andra hemuppgifter. Ordnas kursen som distanskurs är det viktigt att läraren och den studerande håller kontakt under lärprocessen tex via en lärplattform, chatt, e-post eller telefonsamtal.

SFV erbjuder stöd i det digitala i form av digitala webbkurser och videoinspelningar på SFV:s YouTube-kanal.