Kursbidrag för samarbetskurser

Ordna en kurs tillsammans med oss och få bidrag!

Alla föreningar och organisationer kan sprida värdefull kunskap – de står för mångsidigt lärande i samhället. Lärandet kan spridas på olika sätt, till exempel genom en kurs.

Din förening eller organisation kan ansöka om statsbidrag för era kurser om de arrangeras i samarbete med SFV:s studiecentral. Kursen du anmäler till oss och ansöker om bidrag för kallar vi samarbetskurs. Kurserna behöver inte se ut på ett visst sätt. Formen kan variera – det kan vara en längre regelbunden kurs, en föreläsning, ett seminarium, en digital kurs eller något annat.

Kursbidraget år 2024 är 50 procent av godkända kostnader, men högst 32 euro per lektion (45 minuter). Kursen ska uppfylla vissa kriterier som finns listade längre ner på sidan.

I vår steg för steg-guide hittar du korta instruktioner för hur du ansöker om bidrag.

Behöver du hjälp med att anmäla eller redovisa kursen, eller har du andra frågor kring samarbetskursen? Kontakta sakkunnig gällande samarbetskurser Malin Ström, malin.strom@sfv.fi.

Behöver du hjälp med pedagogisk planering eller stöd i det digitala lärandet kontakta pedagogiska planeraren Tove Eklund-Hartman, tove.eklund-hartman@sfv.fi.


Kriterier för samarbetskurser

Vem kan ordna en kurs?

En registrerad svensk- eller tvåspråkig förening eller organisation kan ordna en kurs i samarbete med SFV:s studiecentral.

Antalet deltagare och undervisningstimmar

 • Kursen har minst 7 deltagare (fem deltagare kan räcka för specialgrupper – kontakta Malin Ström om det är aktuellt). 
 • Kursen räcker minst 1 x 45 minuter. Det är möjligt att få bidrag för parallella grupper med minst fem deltagare som har en egen ledare.

Så här gör du

Anmäl kursen till SFV:s studiecentral senast dagen före kursstarten via webbtjänsten Kurre. Bifoga ett kursprogram med information om

 • datum
 • klockslag (starttid, eventuella pauser och sluttid)
 • tema
 • föreläsare

Redovisa kursen i Kurre inom fem veckor efter att den avslutats genom att skicka in

 • en deltagarlista med för- och efternamn samt annan information, t.ex. hemkommun eller e-post eller telefonnummer*
 • kursprogrammet
 • en lista på verifierade kostnader och intäkter

Meddela SFV så fort som möjligt om kursen inhiberas.

*Åländska deltagare kan räknas med i deltagarstatistiken, men åländska föreningar får inte göra en kursanmälan eftersom Åland har egen utbildningslagstiftning.

Observera

 • I marknadsföringen ska det framgå att kursen arrangeras i samarbete med SFV:s studiecentral. Ladda ner logon här.
 • Samma kurs kan inte få annan offentlig finansiering (till exempel från en annan studiecentral).
 • Kurser som hänför sig till en förenings näringsverksamhet (vanligtvis momspliktig verksamhet) stöds inte. Understöd kan dock beviljas ifall föreningen har ett giltigt skattelättnadsbeslut om momsskyldighet för utbildningsverksamheten.

Hur stort är kursbidraget?

Kursbidraget är 50 % av godkända kostnader, men högst 32 euro per lektion (45 min). Till godkända kostnader hör inte

 • lönekostnader för egen personal för arbete under arbetstid
 • kostnader för administration och planering
 • hyra för eget utrymme
 • annons i egen tidning

SFV betalar kursbidraget direkt till kursarrangören, som står för alla utgifter som hör till kursen.

Kurser som ordnas digitalt eller på distans följer samma regler som kursverksamheten i övrigt. Som kurstimme räknas undervisning via nätet och handledning av studerande på distans. Det kan till exempel vara frågan om att ge kursuppgifter, feedback eller utvärdering. Till distansundervisning räknas inte tid för kursförberedelser.

 


Anmäl kursen här

Anmäl och redovisa din kurs via vår webbtjänst Kurre.

Till Kurre


Digitala kurser

Vi har samlat några tips på hur digitala kurser kan förverkligas.

En kurs kan förverkligas digitalt genom att läraren undervisar live via nätet med hjälp av ett digitalt verktyg, exempelvis Google Meet. Ett kursinnehåll kan också bandas så att deltagarna vid lämpligt tillfälle kan ta del av innehållet. Kursen kan också genomföras som distansundervisning vilket innebär att kursdeltagaren genomför uppgifter hemma som hen fått av läraren. Det kan handla om instruktioner, länkar till material som finns på nätet, Youtube-klipp, texter att läsa eller andra hemuppgifter. Ordnas kursen som distanskurs är det viktigt att läraren och den studerande håller kontakt under lärprocessen till exempel via en lärplattform, chatt, e-post eller telefonsamtal.

SFV erbjuder stöd i det digitala i form av digitala webbkurser och videoinspelningar på SFV:s YouTube-kanal.