Pris och medaljer

Allmänheten kan varje år i december öppet nominera till SFV:s pris och medaljer. Till Topeliuspriset nominerar endast SFV-medlemmarna och medlemmarna i Publicistförbundet, och till svensklärarprisen Svensklärarna i Finland r.f. Alla SFV-pris delas inte ut varje år. För vistelsestipendierna ansöker du på sidan Vistelsestipendier. 

Innan du nominerar till SFV:s pris eller medaljer, kontrollera listan över tidigare medalj- och prismottagare
Läs gärna även våra Frågor och svar


Folkbildningspriset, 15 000 euro. Denna utmärkelse instiftades 1942 på initiativ av skolrådet John Österholm och bar tidigare benämningen ”Priset till folkbildningens trotjänare”.

Kulturpriset ur Signe och Ane Gyllenbergs fond, 15 000 euro, instiftades 1965. Det ges enligt statuterna för väl utförd gärning Finlands svenska kultur till fromma.

Brobyggarpriset, 10 000 euro, instiftades av SFV:s styrelse 2011, och bör enligt statuterna tilldelas en person som med egen insats har ökat förståelsen och toleransen för det svenska i Finland.

Christoffer Grönholms pris, 10 000 euro, instiftades av SFV:s styrelse 2012, och delas ut som ett kulturpris till en lärare som undervisar i svenska i en finskspråkig läroinrättning. 

Folkbildningsmedaljen

Folkbildningsmedaljen har sedan SFV:s 80-årsjubileum 1962 delats ut till en eldsjäl som spridit kunskap och bildning genom ett ideellt engagemang på svenska.Till medaljen hör en prissumma på 2500 euro.

Hagforsmedaljen har sedan SFV:s 100-årsjubileum 1982 delats ut som erkänsla för förtjänstfull gärning till förmån för den svenska kulturen och det svenska språket i Finland. Till medaljen hör en prissumma på 2500 euro.


Svensklärarpris (5–10 stycken) delas ut till i finska utbildningsenheter verksamma lärare, som inspirerat och motiverat sina elever eller studerande till studier i svenska, ökat kunskaper och intresse för de nordiska länderna, nordisk gemenskap och samarbete, och/eller främjat samarbete mellan svensklärare inom olika gemenskapsformer och nätverk för att främja utvecklandet av undervisning, läromaterial, utbildning eller fortbildning. Prissumman är 5000 euro. Endast Svensklärarna i Finland r.f. nominerar till svensklärarprisen (Se tidigare mottagare).


Topeliuspriset - det finlandssvenska publicistpriset, 7500 euro. År 1990 slogs SFV:s Topeliuspris och Finlands Svenska Publicistförbunds publicistpris ihop till Topeliuspriset. Priset delas enligt statuterna ut ”för en aktiv pågående journalistisk gärning till en eller högst tre personer som ådagalagt betydande skicklighet i sitt journalistiska värv, bestående av såväl originalitet, civilkurage som finess”. (Se tidigare prismottagare)

SFV-medlemmarna och Publicistförbundets medlemmar kan nominera kandidater. Prismottagaren offentliggörs och Topeliuspriset 2019 delas ut 17.1.2019.