Svensklärarprisen 2020

Svensklärarprisen delas ut till i finska utbildningsenheter verksamma lärare, som inspirerat och motiverat sina elever eller studerande till studier i svenska, ökat kunskaper och intresse för de nordiska länderna, nordisk gemenskap och samarbete, och/eller främjat samarbete mellan svensklärare inom olika gemenskapsformer och nätverk för att främja utvecklandet av undervisning, läromaterial, utbildning eller fortbildning. Prissumman är 5000 euro.

Hannele Haataja
Mikaela Friis, lektor i svenska vid Turun klassillinen lukio, premieras för hennes mångsidiga projekt och engagemang i utformandet av den nya läroplanen i Åbo stad. Utöver detta skriver Mikaela Megafon och Fokus läromaterial för grundskolor och gymnasier. Genom sitt strålande och alltid så vänliga sätt, får Mikaela det svenska språket att bli en naturlig del av den finländska vardagen. Hannele Haataja, lektor i svenska och engelska vid Sotkamon lukio har i över tre decennier undervisat i svenska i Kajanaland. De långa avstånden till trots, deltar hon aktivt i Svensklärarnas kurser och utbildningsprogram och som den inspirerande lärare hon är, arrangerar Hannele regelbundet kurser i svensk litteratur och paneldiskussioner på svenska.
Johanna Jokela på en sommarbild framför en grön buske Sari Pukonen som skrattar
Johanna Jokela, lektor i svenska vid Etelä-Tapiolan lukio, har i nästan trettio år målmedvetet utvecklat sin svenskundervisning genom diskussioner inom sociala medier och ständig vilja till förnyelse. Hennes krävande, samtidigt dock uppmuntrande sätt att motivera sina studerande, har nått utmärkta resultat både inom uppsatstävlingar och studentskrivningar. Sari Pukonen, lektor i svenska vid Ressun lukio i Helsingfors, har skapat grunderna till den nuvarande språkbadsundervisningen i högstadiet i Luostarivuoren koulu i Åbo. Under sina tjugo år som lärare har hon utarbetat läromaterial och skrivit lärobokserien Megafon för grundskolan. Saris erfarenhet som svensklärare i Spanien har även tillfört ett mångkulturellt inslag under lektionerna.
Anne Tiihonen i klassrummet  
Anne Tiihonen är lektor i svenska vid Joensuun lukio där hon även undervisar vid IB-linjen. Anne sköter kontakterna med vänorten Linköping och är en av eldsjälarna bakom de årliga utflykterna till vänskolan i Sverige. Hon har, vid sidan av sitt lärarjobb, i femton år fungerat som sekreterare för Pohjola-Norden i Joensuu och genom sin personliga insats lyckats öka lokalföreningens synlighet på orten.