Brobyggarpriset 2022 på 10 000 euro går till Jaan Siitonen

Jaan Siitonen mottar SFV:s brobyggarpris för sin värdefulla insats i arbetet för positivare attityder till det svenska språket i Finland. Själv hade Jaan en negativ inställning till svenskan under skoltiden, men beslöt resolut att mota de egna fördomarna genom att göra militärtjänstgöring i Dragsvik. Den positiva upplevelsen gjorde att en idé om att hjälpa andra att undvika onödiga fördomar väcktes under studietiden vid Svenska social- och kommunalhögskolan. Han tog kontakt med svensklärare och bad att få komma och berätta sin historia. Denna verksamhet gav upphov till Språkambassadörerna, som vid det här laget innebär att över 130 språkambassadörer gjort över 1200 skolbesök och nått 18 000 elever. Attityderna till svenska har visat sig vara positivare än vad många kanske trott, och språkambassadörerna hjälper eleverna att omvandla de positiva attityderna till en vilja att verkligen lära sig språket.


Brobyggarpriset, 10 000 euro, instiftades av SFV:s styrelse 2011 och tilldelas en person som ökat förståelsen och toleransen för det svenska i Finland. Priset alternerar med Christoffer Grönholms pris och delas ut jämna år.