SFV hedrar minnet av Lars Huldén

SFV hedrar minnet av sin långvarige styrelsemedlem Lars Huldén, som avled den 11 oktober 2016.
Läs mera »
18.10.2016 kl. 10:48

Flykt - nytt land, nytt liv

Dags för årets andra #G18prat-seminarium! Kom och lyssna till Danjin Malinovics kritikerhyllade monolog om flykten med sin familj från Bosnien Hercegovina.
Läs mera »
10.10.2016 kl. 11:05

Två intressanta kvinnor i höstens SFV-biografier

Den tionde och den elfte SFV-biografin lanserades officiellt på SFV:s biografisymposium i oktober. I år dominerar två intressanta kvinnogestalter, som också kände och inspirerade varandra: Helena Westermarck och Hilma Granqvist.
Läs mera »
05.10.2016 kl. 12:09

Kom med i SFV!

Skriv in dig som medlem i SFV före Bokmässan i Helsingfors: få gratisbiljett till mässan.
Läs mera »
19.09.2016 kl. 15:28

Rickard Eklund vinnare i årets Solveig von Schoultz-tävling

Tävlingen gällde i år dikter och sammanlagt skickades 117 tävlingsbidrag in.
Läs mera »
05.09.2016 kl. 14:11

SFV stöder utbildningar med 845 000 euro

Svenska folkskolans vänners styrelse biföll på sitt möte den 26 augusti Åbo Akademis ansökan om en donation på 450 000 euro för utbildningsområdena pedagogik och lärarutbildning, humanistiska vetenskaper och naturvetenskaper. Vid samma möte beslöt SFV:s styrelse även att godkänna en projektansökan på 395 000 euro från Yrkeshögskolan Arcada.
Läs mera »
29.08.2016 kl. 15:19

Ny SFV-tjänst: Minnesrunor.fi

Minnesrunor.fi är SFV:s nya webbplats för finlandssvenska minnesskrifter över hädangångna finlandssvenskar, och personer nära knutna till finlandssvenskheten.
Läs mera »
26.08.2016 kl. 15:10

Flytten till nya lokaler i Vasa och Åbo klar

I SFV:s nya utrymmen finns mötesrum som inom kort kan bokas av föreningar och organisationer.
Läs mera »
22.08.2016 kl. 10:00

SFV-kalendern 2016

SFV:s årsbok, SFV-kalendern, har utkommit i 130 år i obruten serie.
Läs mera »
15.06.2016 kl. 14:53

SFV:s stipendier för goda prestationer i svenska

I samband med studentdimissionerna delade SFV i finskspråkiga skolor ut tio stipendier med diplom, för goda prestationer i A- och B-svenska.
Läs mera »
08.06.2016 kl. 11:59

Hälsa3 - arbetsvälmående inom tredje sektorn

I oktober 2016 kör Hälsa3-projektet igång i Vasa, Åbo och Helsingfors.
Läs mera »
08.06.2016 kl. 11:56

Styrelsedagar

Evenemanget som ditt förbunds styrelse inte vill missa! Boka 8-9 oktober för en helg i Helsingfors.
Läs mera »
24.05.2016 kl. 09:52

SFV-magasinet 2/16 ute

Integration på svenska, årets pris- och medaljregn, Pippi på Vasa Teater... Detta och mycket mer kan du läsa om i årets andra nummer!
Läs mera »
16.05.2016 kl. 16:06

Vinnarna i SFV:s Arvid Mörne-tävling 2016

Svenska folkskolans vänner (SFV) delade på onsdagen ut pris i sin årliga litteraturtävling för unga, Arvid Mörne-tävlingen. I år gällde tävlingen dikter. Sammanlagt 64 tävlingsbidrag skickades in.
Läs mera »
04.05.2016 kl. 11:00

#G18prat.fi nu öppnad

Seminariekonceptet #G18prat har fått en egen webbplats. Gå in och ge förslag på nästa tema!
Läs mera »
03.05.2016 kl. 10:46

Beviljade bidrag 2016 (februariansökan)

Svenska folkskolans vänner delar år 2016 ut 708 674 euro i allmänna bidrag för ansökningar inom februariansökningsperioden. Av 1131 ansökningar beviljades 374 ändamål.
Läs mera »
26.04.2016 kl. 14:00

Solveig von Schoultz-tävlingen avslutad

Totalt inkom 117 bidrag. Prisutdelningen sker i början av september.
Läs mera »
20.04.2016 kl. 14:39

SFV:s pris, medaljer och stipendier 2016

Under sin traditionella vår- och utdelningsfest onsdagen den 6 april delade SFV ut sina pris, medaljer, svensklärarstipendier och vistelsestipendier för år 2016. Syftet är att stöda och entusiasmera pågående bildnings- och kulturgärningar.
Läs mera »
06.04.2016 kl. 15:00

Pia Österman ny styrelsemedlem

Verksamhetsledare, FM Pia Österman valdes till ny styrelsemedlem på SFV:s årsmöte 30.3.
Läs mera »
05.04.2016 kl. 13:26

SFV med på Bokmässan i Helsingfors 2016

SFV lanserar åter två biografier på bokmässan i Helsingfors i oktober: över målaren, författaren och kulturhistorikern Helena Westermarck, och över kulturantropologen Hilma Granqvist.
Läs mera »
16.03.2016 kl. 13:50

Bidrag, stipendier, kurs- och seminarieverksamhet det viktigaste

SFV lät under våren och hösten 2015, i samarbete med PBI Research Institute, göra en medlemsundersökning för att ta reda på varför våra medlemmar hör till SFV, hur de ser på föreningen samt vilka förväntningar de har på föreningens verksamhet
Läs mera »
03.03.2016 kl. 14:52