SFV:s ordförande fick porträtt

Under en ceremoni tisdagen den 23 februari avtäcktes porträttet av SFV:s ordförande Per-Edvin Persson.


Under en ceremoni tisdagen den 23 februari avtäcktes porträttet av SFV:s ordförande Per-Edvin Persson. Porträttet är målat av konstnär Riggert Munsterhjelm.

I sitt inledningsanförande konstaterade vice ordförande Veronica Fellman att SFV enligt tradition beställt ett porträtt på sina ordförande, och att porträttavtäckningen inte skall tolkas som att Per-Edvin Persson ämnar sluta som ordförande.

Riggert Munsterhjelm och Per-Edvin Persson bredvid porträttet.

Riggert Munsterhjelm och Per-Edvin Persson bredvid porträttet.

Professor Per-Edvin Persson har varit ordförande för Svenska folkskolans vänner sedan 2010 och har suttit i styrelsen sedan 1989. Sin huvudsakliga yrkeskarriär gjorde han inom vetenskapscentret Heureka (1987-2013). Innan det var han verksam inom forskningspolitik samtidigt som han gjorde en forskarkarriär. Redan i ungdomen var han aktivt intresserad av samhällsfrågor, ett intresse som fortsatt genom livet.
Under professor Perssons ledning utvecklades Heureka till ett av de mest ansedda vetenskapscentren i världen. Heurekas utställningar cirkulerade under Perssons tid i 24 länder och besöktes av över 25 miljoner besökare. Persson själv var aktiv inom branschorganisationerna runtom i världen: han var intitiativtagare till det nordiska science center-förbundet och dess första ordförande (1987-91). Han var med om att grunda det europeiska förbundet Ecsite med huvudsäte i Bryssel och var dess president 1997-1998. Han var aktiv inom den internationella branschorganisationen ASTC med säte i Washington, D.C. och var världsorganisationens president 2004-2005.
För sina förtjänster inom  science center-branschen har Persson tilldelats hedersmedlemskap i fyra branschorganisationer (ASTC, Ecsite, Asien-Stilla havet och den nordiska). Han har mottagit Deutsches Museums Oskar von Miller –medalj i guld samt städerna Tartus och Vandas medaljer. Han är riddare av första klass i Finlands Vita ros orden och riddare av den franska meritriddarorden (Ordre nationale du mérite). Persson har tilldelats finska statens pris för kunskapsspridning två gånger, 1987 och 2014. Helsingfors universitet kallade honom till filosofie hedersdoktor 2014. Han är ledamot av de båda teknisk-vetenskapliga akademierna i Finland.
Tidigare var Persson aktiv inom forskningspolitiken i Finland, bl.a. som ledamot av den vetenskapliga centralkommissionen vid Finlands akademi och som ledamot av Nordiska forskningspolitiska rådet. Som direktör för Vetenskapliga samfundens delegation verkade han 1983-87 och grundade bl.a. delegationens publikationscentral.
Innan dess var Persson aktiv forskare vid Helsingfors universitet med bl.a. ett stipendiatår i Kanada. Hans eget område är limnologi, där han disputerade år 1981 på smak- och luktproblem i dricksvatten och fisk (agronomie- och forstdoktor). Han ledde det internationella vetenskapliga samarbetet inom specialområdet och grundade serien med forskningssymposier kring detta tema.
Professor Persson betraktas som en av världens ledande experter på science centers. Sedan pensioneringen 2013 driver han ett eget konsultföretag med kunder i 14 länder på fyra kontinenter.