Vinnarna i SFV:s Arvid Mörne-tävling 2016

04.05.2016 kl. 11:00
Svenska folkskolans vänner (SFV) delade på onsdagen ut pris i sin årliga litteraturtävling för unga, Arvid Mörne-tävlingen. I år gällde tävlingen dikter. Sammanlagt 64 tävlingsbidrag skickades in.

SFV:s Arvid Mörne-tävling utlystes första gången 1986, och tävlingens 30-årsjubileum syntes även under prisutdelningen i SFV-huset G18 i Helsingfors, där författaren Mårten Westö höll festtal. Westö vann första pris år 1988, då tävlingen första gången gällde dikter, liksom även i år. 

Arvid Mörne vinnare 2016

Adrian Perera, Sara Ebersson, Nina Östman, Mirka Sulander, Déa Solin. (klicka för stor version - fri användning enligt CC-BY-SA, källa: SFV, Rabbe Sandelin)

 

 

Första pris 2016, 5000 euro, tilldelades Adrian Perera, Åbo, för en sensuell och samtidigt högaktuell diktsvit som med smärtsam precision och språklig finess gestaltar både det etniska och det könsmässiga utanförskapet. Den synliga och den latenta rasismen, liksom offrets anpassningssvårigheter och skamkänslor, synliggörs i en helhet som utan pekpinnar eller brandtal men med osvikligt mod banar väg för mångfald framom enfald.
Andra pris, 3000 euro, gick till Sara Ebersson, Uppsala, Sverige, för en diktsvit som visar en kreativ kombination av exakta iakttagelser och språkets gränslösa möjligheter. Tillsammans rusar de enskilda delarna egensinnigt vidare mot ett mål som ter sig ouppnåeligt, men också oundvikligt. 
Tredje pris, 2000 euro, gick till Nina Östman, Helsingfors, för en milt absurdistisk uppsättning dikter som utsätter språkets konventioner för ett omfattande sabotage i takt med det unga diktjagets envetna sökande efter en plats i världen. Dikternas helsingforsnatt tiger visserligen om svaren men det klarsynta jaget fortsätter envetet sin kamp för att få ställa frågorna.
Ett hedersomnämnande gick till Déa Solin, Skurup, Sverige, för diktsviten "Det här är ingen kärlekshistoria" som på ett lekfullt och samtidigt medvetet sätt gör texten till ett högljutt, musikaliskt samtal. I dikterna finns en gemenskap som blöder både kärleksfullt och kärlekslöst. Det är konkret och självsäkert i sin paradoxala sårbarhet.
Ett hedersomnämnande fick Mirka Sulander, Helsingfors, för fem konsekvent hållna dikter som präglas av oanade visioner och djärva tankehopp klädda i en verbal dräkt som komponerats enligt språkets osynliga men fasta konturer.
Juryn för Arvid Mörne-tävlingen 2016 bestod av författaren Mia Franck (ordförande), litteraturvetaren Eva Kuhlefelt och författaren Peter Sandström.


Syftet med SFV:s litterära tävlingar är att främja intresset för att skriva skönlitteratur. Det finns två tävlingar: Arvid Mörne-tävlingen (för under 30-åringar) som instiftades 1986, och Solveig von Schoultz-tävlingen (för de som fyllt 30) som instiftades 2004. Vartannat år gäller tävlingarna dikter, vartannat år noveller. Arvid Mörne-tävlingen utlyses i oktober, tävlingstiden går ut i mitten av januari, och prisutdelningen sker i maj. Solveig von Schoultz-tävlingen utlyses i januari, tävlingstiden går ut i mitten av april, och prisutdelningen sker i september.