Beviljade bidrag (septemberansökan)

21.11.2016 kl. 12:54
Svenska folkskolans vänner delar ut 314 300 euro i allmänna bidrag för ansökningar inom septemberperioden.

Beviljade bidrag 2016 (septemberansökan)

Av 310 ansökningar beviljades 76 ändamål. Utdelningsomgången gällde organisationer som verkar enligt kalenderår och ändamålen genomförs år 2017. Beviljade bidrag från februariperioden redovisas separat.

 

Tyngdpunktsområden  
100- årjubileet av Finlands självständighet 2017 20 000
Finlandssvensk identitet 43 000
Samarbete över språkgränser 54 800

Övriga ändamål 

 
Evenemang (bildning eller kultur) 53 500
Verksamhetsbidrag för förbund 143 000


    

Beviljade bidrag - alla mottagare

   
FINLANDSSVENSKA BILDNINGS- OCH KULTURSTRÄVANDEN    
     

Sökande

Kommun

Beslut

     

100-ÅRSJUBILÉET AV FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET 2017

   

Finlandssvenska Föreningen i Göteborg

Göteborg

1 000

Finlandssvenskt samarbetsforum rf

Helsingfors

5 000

Stiftelsen Kilens Hembygdsgård i Sideby

Kristinestad

2 000

Stiftelsen Ålands fredsinstitut

Mariehamn

2 000

Svenska Finlands folkting

Helsingfors

10 000

   

20 000

     

FINLANDSSVENSK IDENTITET

   

Fallåker UF r.f

Esbo

5 000

Finlands svenska spelmansförbund r.f.

Korsholm

2 000

Folkhälsan Utbildning Ab

Vasa

30 000

Singsby Sångkör rf

Korsholm

1 000

Svenska skolhistoriska föreningen i Finland

Helsingfors

2 000

Toppans föräldraförening rf

Helsingfors

2 000

Västnyländska Ungdomsringen r.f.

Raseborg

1 000

   

43 000

     

SAMARBETE ÖVER SPRÅKGRÄNSER

   

Samarbete genom tvåspråkigt projekt, gärna med nordisk koppling

   

Borgå socken 4H

Borgå

2 000

Folkets Bildningsförbund r.f.

Åbo

5 000

Hanaholmen- kulturcentrum för Sverige och Finland

Helsingfors

20 000

   

27 000

Projekt som stärker det svenska språket hos svenskt-finskt tvåspråkiga

   

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl

Helsingfors

1 800

Svenska Bildningsförbundet r.f.

Helsingfors

4 000

   

5 800

Projekt som befrämjar integration på svenska

   

Finlands svenska Marthaförbund rf

Helsingfors

5 000

Flyktingvännerna r.f.

Vörå

3 000

Förebyggarna rf

Närpes

2 000

Kassandra rf

Helsingfors

2 000

Svenska Teatern i Helsingfors

Helsingfors

10 000

   

22 000

    54 800
     

EVENEMANG (BILDNING ELLER KULTUR)

   

Damkören Madrigalen r.f.

Jakobstad

1 000

Ekenässällskapet r.f.

Raseborg

2 000

Emsalö musikfestival förening r.f.

Borgå

1 000

Evivakören r.f.

Helsingfors

1 000

Finlands Svenska Lärarförbund FSL rf

Helsingfors

5 500

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf

Helsingfors

5 000

Föreningen Esbo Sångkör r.f.

Esbo

1 000

Föreningen Kulturhuset Karelia i Ekenäs

Raseborg

1 000

Föreningen Kulturkarnevalen rf

Helsingfors

2 000

Gammelstadens Ungdomsförening rf

Helsingfors

1 000

Helsingfors sång- och musikförbund

Helsingfors

1 000

Hulina ry.

Karleby

1 000

Jurmo jaktförening r.f.

Pargas

2 000

Kyrkslätts Manskör rf

Kyrkslätt

1 000

Körföreningen Amigo Choral

Helsingfors

1 000

Lärkkulla pop&rock

Raseborg

1 000

Musik vid havet r.f.

Ingå

1 000

Musikcafé After Eight r.f.

Jakobstad

1 000

Musikteater i Österbotten rf

Jakobstad

1 000

Nonen rf

Vasa

1 000

QuinnTon rf

Vasa

1 000

Remells orkester r.f.

Karleby

1 000

Rock Donna r.f.

Helsingfors

1 000

Skärgårdens Musikskolas Garantiförening r.f.

Korsholm

1 000

Spira Ensemble rf

Helsingfors

1 000

Stiftelsen för Martin Wegelius Institutet sr

Helsingfors

10 000

Stora Fröjden - en kör för alla rf

Raseborg

1 000

Understödsföreningen för barnkörsverksamhet i Pargas r.f.

Pargas

1 000

Understödsföreningen för Bjarnes Musikskola

Korsholm

1 000

Understödsföreningen för Bulevardens Kammarmusiksällskap r.f.

Helsingfors

1 000

Understödsföreningen för jazzmusik i Grankulla rf

Grankulla

1 000

Västnyländska Kammarkören r.f.

Raseborg

1 000

Åbolands Kammarkör rf

Åbo

1 000

   

53 500

     

VERKSAMHETSBIDRAG FÖR FÖRBUND

   

Bildningsalliansen rf

Helsingfors

5 000

DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.

Helsingfors

3 000

Finlands Seniordansförbund rf

Helsingfors

2 000

Finlands svenska hembygdsförbund (FSH)

Helsingfors

3 000

Finlands Svenska Scouter r.f.

Helsingfors

5 000

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf

Helsingfors

5 000

Finlands svenska sång- och musikförbund rf

Helsingfors

5 000

Finlandssvenskt samarbetsforum rf

Helsingfors

5 000

Folkets Bildningsförbund r.f.

Åbo

2 000

Förbundet Hem och Skola i Finland rf

Helsingfors

5 000

Föreningen Luckan

Helsingfors

6 000

KRAN r.f.

Helsingfors

3 000

Natur och Miljö rf

Helsingfors

5 000

Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f.

Helsingfors

2 500

Svenska hörselförbundet rf

Helsingfors

3 000

Svenska lantbrukssällskapens förbund r.f

Helsingfors

3 000

Svenska studieförbundet rf

Helsingfors

70 000

Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f.

Vasa

2 500

Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f.

Pargas

2 500

Ålands bildningsförbund r.f.

Mariehamn

3 000

Ålands Ungdomsförbund r.f.

Jomala

2 500

   

143 000

     
  Totalt

314 300