Öppet brev från SFV:s ordförande

23.02.2017 kl. 08:41
Styrelseordförande Per-Edvin Perssons öppna brev till SFV:s intressenter.

Bästa Vänner,

Debatten kring Svenska folkskolans vänner har varit livlig sedan HBL den 11.2 publicerade artikeln om lägenheten på Georgsgatan 16 och kanslichefens bostadsrätt. Vår verksamhet är beroende av det förtroende vi åtnjuter. Förtroendet har nu fått sig en törn. Det bär jag ansvar för och det är jag den första att beklaga. Beslutet togs på min föredragning och jag hade inte förstått att delge den övriga styrelsen alla detaljer som varit relevanta i fallet. Jag har här visat ett bristfälligt omdöme och försatt mina styrelsekolleger i en besvärlig situation, vilket jag djupt beklagar.

Beslutet att erbjuda bostaden inom ramen för bostadsförmånen åt kanslichefen baserade sig på en helhetsanalys. Kanslichefen bör företrädesvis bo i föreningens egen lägenhet vid eventuellt utnyttjande av bostadsrätt. Vid den aktuella tidpunkten fanns inga andra lägenheter än Georgsgatan 16 till förfogande. Att hyra en bostad som inte stod i SFV:s regi bedömde jag vara ett dyrt alternativ. Därtill har SFV också beslutat att konvertera kontorslokaler till bostadslägenheter eftersom det är överutbud på kontorslokaler i Helsingfors. Detta ökar även fastigheternas värde. Trots detta resonemang kvarstår faktum att beslutet var bristfälligt förankrat.

Jag beklagar den situation SFV befinner sig i och att jag med mitt eget agerande och uttalanden bidragit till att den uppkommit. Föreningen kommer nu att se över både interna reglementen, kompensationspaket och förvaltningskutymer. Då jag redan för ett år sedan meddelat om min avgång som föreningens ordförande faller ansvaret för denna översyn på den nya ordföranden och styrelsen. Jag står självfallet till styrelsens förfogande i detta arbete om så behövs.

Föreningens personal har gjort ett lysande jobb de senaste åren och framgångsrikt förvaltat det kapital som våra donatorer anförtrott oss medan SFVs medlemmar utgör en aktiv och engagerad stomme i vår verksamhet. Vår ansvarsfulla uppgift är att främja kunskap, kompetens och kultur på svenska i Finland. Detta värdefulla arbete har pågått i 135 år. Allt detta beaktat hoppas jag vi kan fortsätta med det de senaste tidernas händelser till trots.

Med ödmjuka hälsningar,
Per-Edvin Persson
SFV:s styrelseordförande 2010-2017