SFV:s allmänna bidrag: Besked i april

01.03.2017 kl. 10:53
Totalt inlämnades 746 ansökningar.

SFV tog emot 746 ansökningar elektroniskt under februari månad. Beslut sänds ut till samtliga sökande per e-post i slutet av april, och utbetalningen av beviljade bidrag sker 31.5. Samtliga bidragsmottagare publiceras även på vår webbplats. Har du frågor om ansökningarna, vänd dig till Viveka Åberg, koordinator för SFV:s allmänna bidrag.


I september 2017 öppnas den andra ansökningsomgången. Bidrag kan då sökas av organisationer för projekt och verksamhet som sker 2018.