SFV:s understödsförening höll sitt årsmöte

23.03.2017 kl. 15:12
Understödsföreningen stödde SFV r.f. med 55000 euro år 2016. Stödet öronmärktes för
studiestipendier.

SFV:s understödsförening höll sitt årsmöte den 23 mars 2017 kl. 14 på SFV:s kansli i Helsingfors.

Årsmötet fastställde medlemsavgiften för 2017 till 15 euro.

Understödsföreningens årsmöte 2017
Understödsförningens styrelseorförande Matts Granö öppnar årsmötet.

Årsmötet återvalde styrelseordförande Matts Granö, som stod i tur att avgå. Årsmötet återvalde även styrelsemedlemmarna Bernt Morelius och Lars Nyström, som stod i tur att avgå. Övriga medlemmar i styrelsen är Johan Aura och Camilla Nordblad.  

I verksamhetsöversikten konstaterade Matts Granö att föreningens ändamål enligt stadgarna är "att sammanföra den finlandssvenska befolkningen till gemensamma insatser för att främja det mångskiftande och betydelsefulla bildningsarbete som föreningen Svenska folkskolans vänner r.f. utför till förmån för skolor, barnträdgårdar, bibliotek och ungdomens yrkesutbildning". Understödsföreningen stödde år 2016 Svenska folkskolans vänner r.f. med 55000 euro. Stödet var vikt för stipendier till studerande.

Under övriga ärenden antecknade årsmötet till kännedom en medlemsmotion, som inkommit för sent för att behandlas på årsmötet, och som därför gick vidare till styrelsens behandling. Motionens yrkanden gällde SFV-föreningarnas stadgar.