SFV stöder ett livskraftigt svenskt rum i Seinäjoki

06.06.2017 kl. 12:58
Svenska folkskolans vänner utbetalar i år ett bidrag på 20 000 euro till Svenska föreningen i Östermyra. De årliga bidragen kommer från en fond med föreningens namn, som förvaltas av SFV.

Den svenska föreningen är den äldsta i Östermyra (Seinäjoki), grundad 1899. Sedan starten har föreningen främjat det svenska språket och den finlandssvenska kulturen i Östermyra. Idag arrangeras veckovisa träffar för de Östermyrabor som vill prata svenska. Under året ordnas även sångkvällar, teaterbesök, litteraturkvällar, julfest, nyårsfest samt Svenskadagenfest.

– Bidraget vi får från SFV är livsviktigt för vår verksamhet, säger Antti Lammi, ordförande i Svenska föreningen i Östermyra.

– Det hjälper oss att på lång sikt sprida finlandssvensk kultur och främja det svenska språket i Östermyranejden. Vår språkbadsverksamhet är ett mycket bra exempel, och i fjol firade vi Lucia med 135 elever från fyra skolor.

Språkbadsverksamheten sker i föreningens lokaler, och finansieras även av Seinäjoki stad och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.