SFV delar ut 424 825 euro till organisationer

22.11.2017 kl. 12:36
SFV beviljar bidrag till 106 organisationer för projekt inom bildning och kultur. Beviljade bidrag utbetalas 31.1.2018.

Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf är en av bidragsmottagarna. Föreningen driver Åbolands Teaterskola (ÅTS) och erbjuder grundläggande konstundervisning i teater för elever i åldern 7-18 år i Pargas och Åbo.

- För tillfället har vi fem grupper i Pargas och två grupper i Åbo. Elever från årskurs ett till tre deltar i förberedande studier, och från och med årskurs fyra deltar eleverna i den grundläggande konstundervisningen. Efter tre år av grundstudier börjar de så kallade verkstadsstudierna. De äldsta eleverna är i högstadie- och gymnasieåldern, berättar  Nicole Mattsson, tf. verksamhetsledare. 

- Med hjälp av bidraget från SFV kan vi satsa på våra gruppers föreställningar och göra införskaffningar som behövs till rekvisita, dräkter och scenografi, säger Linda Åkerlund, programansvarig på Åbolands Teaterskola som drivs av ÅUF.
 

Åbolands Teaterskolas föreställning "Sagosoppan" med elever från åk 1-3. 


SFV beviljar bidrag för projekt inom bildning och kultur. De beviljade bidragen från septemberomgången fördelades enligt följande:

Finlandssvensk identitet: 151 825 euro.

Samarbete över språkgränser: 69 000 euro.

Evenemang inom bildning eller kultur: 113 000 euro.

Verksamhetsbidrag för förbund: 91 000 euro.

Totalt: 424 825 euro.

Hela listan på bidragsmottagare hittar du här.

Ansökningperioden i september gällde organisationer som verkar enligt kalenderår. Antalet bidragssökande var 315.

I februari 2018 öppnas följande ansökningperiod. Då kan organisationer som verkar enligt skolårets läsår (för projekt som genomförs följande höst- eller vårtermin) samt privatpersoner ansöka.

Mera information om februariomgången finns på vår webbplats i januari 2018.