Rosanna Fellman vann Arvid Mörne-tävlingen

SFV delade på måndagen ut pris och hedersomnämnanden i sin årliga litterära tävling för under 30 år fyllda finlandssvenskar. Tävlingen gällde denna gång dikter. Sammanlagt 115 bidrag deltog.

Första pris, 5 000 euro, gick till Rosanna Fellman, Jakobstad, bosatt i Åbo, för diktsviten ”Störd” som enligt prisjuryn klämmer åt synen på vem och vad som är rätt och fel i samhället. Med säker stilkänsla slår texten knockout på förväntningarna om vad som egentligen kan betraktas som normalt.

Andra pris, 3000 euro, gick till Emma Kanckos, Pedersöre, bosatt i Åbo, för en frän svärmorssvit, som hedrar tantperspektiv och galghumoristiskt låter smockan ständigt hänga i luften i uppkäftiga dikter med episkt anslag. 

Tredje pris, 2 000 euro, gick till Ellinore Lindberg, Tenala, bosatt i Umeå, för diktsviten ”Mens rea” som med en glödande språklig auktoritet väver fram en helhet där de inre landskapen står i samklang med de yttre, och allt till slut stannar upp i den harmoni som följer på kaos.

Ett hedersomnämnande gick till Lina Bonde, Nykarleby, bosatt i Berlin, för ”läckande linjer”, en stilsäker diktsvit om queera läckage på landsbygden, som i en ogenerad lek med ordparet bygden-blygden genererar en formmedveten diktutgrävning av hur tidsanda och kroppar skevar.

Ett andra hedersomnämnande fick Axel Vienonen, Åbo, för sex dikter som på ett konsekvent och mångfacetterat sätt gestaltar livets ständiga rörelse mellan vemod och glädje. Vindarna viner kring öronen, men känslorna kommer precis då de behövs som mest.

Rosanna Fellman (I pris), Axel Vienonen (hedersomnämnande), Emma Kanckos (II pris) och Ellinore Lindberg (III pris). Lina Bonde (hedersomnämnande) kunde inte närvara vid prisutdelningen i SFV-huset G18 i Helsingfors.

Juryn bestod av författaren Mia Franck (ordförande), författaren Peter Sandström och litteraturvetaren Maria Österlund.

De belönade bidragen samlades i en bok som delades ut under prisutdelningen. Boken kan kostnadsfritt beställas på redaktion@sfv.fi, så länge lagret räcker.

Syftet med SFV:s litterära tävlingar är att främja intresset för att skriva skönlitteratur. Det finns två tävlingar: Arvid Mörne-tävlingen (för under 30-åringar) som instiftades 1986, och Solveig von Schoultz-tävlingen (för de som fyllt 30) som instiftades 2004.
Vartannat år gäller tävlingarna dikter, vartannat år noveller.  Båda tävlingarna har samma prissummor: I pris 5 000 euro, II pris 3 000 euro och III pris 2 000 euro.
Förstapristagarna erbjuds även en kortkurs i skrivande på Nordens folkhögskola på Biskops Arnö i Sverige. Kortkursen äger rum på sommaren och pågår cirka fem dagar. Därutöver får alla som premierats i SFV:s litterära tävlingar också delta i ett skrivarseminarium.