Tre Ålandsstipendier utdelade

Victor Michelsson, Pia Ek och Hanna Påvals har tilldelats var sitt Ålandsstipendium på 5000 euro. De studerar till klasslärare och påbörjar sitt andra studieår vid Åbo Akademi i Vasa hösten 2018.

- Mina gamla kolleger har pratat varmt om den pedagogiska fakulteten i Vasa och eftersom jag kommer från Åland och är svenskspråkig så kändes Vasa som ett bra alternativ. Det var otroligt glädjande att få stipendiet och pengarna kommer jag att använda till utgifter i anknytning till studierna, säger Victor Michelsson, hemma från Lemland.

För andra året i rad har det varit möjligt för åländska studerande att söka stipendium från SFV för studier i Finland inom pedagogikområdet. Stipendierna utgör ett pilotprojekt och syftet är att utreda om ett stipendiesystem kan befrämja byggandet av aktiva kontakter mellan Åland och fastlandet, i ett läge då allt färre åländska studerande väljer Finland som studieland.

Pilotperioden är 2017–2019 och pedagogikområdet fungerar som pilot- och utvärderingsområde. Stipendierna gäller studier som ger behörighet att verka som barnträdgårdslärare, klasslärare och speciallärare.