65033.jpg

Tidskriften Astra får Fredrika Runeberg-stipendiet 2018

02.09.2018 kl. 00:01
Kampanjen #dammenbrister bröt tystnaden och gav röst åt tusentals finlandssvenska kvinnor som blivit utsatta för sexuella trakasserier och övergrepp.

Eldsjälarna bakom kampanjen #dammenbrister, fr.v. Nina Nyman, Jenna Emtö, Vilhelmina Öhman och Ylva Perera. Ida Kronholm kunde inte närvara vid fotograferingen.

 

Tidskriften Astra får Fredrika Runeberg-stipendiet 2018 för det omfattande och gedigna arbetet med kampanjen #dammenbrister, och i förlängningen alla de kvinnor som modigt delade sina vittnesmål om sexuella trakasserier och övergrepp.
I Finland var #dammenbrister först med att, som en del av metoo-rörelsen, ge röst åt tusentals kvinnor som tidigare inte vågat berätta, eller som berättat men inte blivit lyssnade på eller trodda. På kort tid undertecknade över 6000 finlandssvenska kvinnor i alla åldrar det offentliga uppropet. Kravet är nolltolerans mot sexuella övergrepp och respekt för kvinnors kroppsliga integritet ”i studiesammanhang, på jobbet, i skolan, på krogen, i föreningar, i församlingar, i klubbar, i kollektivtrafiken, i vården, i idrottssammanhang och i hemmen”.
Hela 949 vittnesmål om sexuellt ofredande, övergrepp, utnyttjande och våld samlades in. Varje enskild berättelse redigerades före publicering så att såväl offer som förövare står anonyma. Ur mosaiken av vittnesmål framträder mönster av destruktiva strukturer och kränkande umgängeskultur som drabbat och drabbar otaliga kvinnor och även män, med ibland livslånga trauman som följd. #dammenbrister bidrog på ett avgörande sätt till att bryta tystnaden, ge drabbade mod att berätta, förflytta skammen från offren till förövarna, och blottlägga det lidande som orsakas. Detta ger ökad medvetenhet om och ökad beredskap att motverka och ingripa mot sexuella trakasserier och övergrepp i vårt samhälle. 
 

Fredrika Runeberg-stipendiet 2018 tas emot av Ylva PereraIda KronholmJenna EmtöVilhelmina Öhman och Nina Nyman, eldsjälarna bakom kampanjen #dammenbrister. 

Av prissumman på 10 000 euro används en liten del till redigeringen av samtliga vittnesmål, en bunt på sammanlagt 655 sidor. Ett urval av vittnesmålen utkommer i bokform i höst.

- Boken Dammen brister utkommer den 29 november, på årsdagen efter att vi släppte uppropet, säger Ylva Perera, ordförande för tidskriften Astra. Boken innehåller förutom ett urval vittnesmål även andra texter, bland annat en text om rättsprocessen kring övergrepp. 

Resten av prissumman doneras till Förbundet för mödra- och skyddshem. 

- Vi valde Förbundet för mödra- och skyddshem eftersom det råder skyddshemsbrit i Finland och för att förbundet jobbar med utsatta kvinnor och barn, vilket är vad #dammenbrister handlar om, säger Ylva Perera.

Se hela utdelningsfesten nedan:

 

-----
 

Fredrika Runeberg-stipendiet

Fredrika Runebergs stipendiefond inom ramen för Svenska kulturfonden grundades 1986 på initiativ av fil.dr Karin Allardt-Ekelund, som var den främsta kännaren av Fredrika Runebergs livsverk. Fondens syfte är att ”hugfästa minnet av Fredrika Runebergs gärning och stimulera till den speciella samhällsmoderlighet som var utmärkande för henne”. Fredrika Runeberg-stipendiet utdelas årligen på Fredrikas födelsedag den 2 september till förtjänta personer som arbetar i hennes anda. Stipendiesumman år 2018 är tiotusen euro. 
Fredrika Runeberg-stipendiet kan inte sökas, utan mottagaren utses av en stipendiekommitté som består av representanter för Finlands svenska Marthaförbund, Svenska kulturfonden, Svenska Kvinnoförbundet och Svenska folkskolans vänner. 
 

Se tidigare Fredrika Runeberg-stipendiater.