Studiefonden beviljade stipendium till 736 studerande

29.08.2018 kl. 14:42
Sammanlagt delades över 820 000 euro ut som studie- och elevstipendier ur Svenska studiefonden, som är ett fondsamarbete kring studiestipendier. SFV:s andel av de utdelade stipendierna är 100 000 euro.

Bild: Novia

 

Studiestipendiernas storlek är mellan 500 och 1 800 euro. Av den totala summan på över 820 000 euro gick drygt 650 000 euro till universitets- och högskolestuderande.

Bland de sökande prioriterades de som sökte stipendium för utbytesstudier eller utlandspraktik. Av de sökande fick drygt hälften stipendium för utlandsstudier eller praktik utomlands. De övriga beviljades stipendium för studiekostnader i Finland. Stipendierna för studier i Finland var 500-800 euro, medan beloppen för utbytesstudier beror på utlandsvistelsens ort och längd.

Totalt fick Studiefonden i år 1 024 ansökningar, ungefär 200  färre än året innan, och 288 sökande fick avslag på sin ansökan.

Den som söker stipendium från Studiefonden ska vara heltidsstuderande vid en högskola eller ett universitet, finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.

Svenska studiefonden beviljar också gymnasier, yrkesläroanstalter och folkhögskolor bidrag för utdelning som elevstipendier. I år fick 53 skolor totalt 170 000 euro att dela ut som elevstipendium.

Svenska studiefonden är ett samarbete mellan:

  • Svenska kulturfonden
  • Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
  • Föreningen Konstsamfundet
  • Svenska folkskolans vänner
  • Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd

Svenska studiefonden har ansökningstid i februari. Mer information finns på www.studiefonden.fi.