65957.jpg

Kanslichef Johan Aura: SFV i förändring

23.10.2018 kl. 14:00
SFV är på slutrakan med en reform vars syfte är att förtydliga föreningens uppdrag och försäkra att SFV uppnår bästa möjliga resultat med de resurser som står till förfogande. Som en del av detta blir det också enklare och snabbare att söka bidrag.

SFV:s kanslichef Johan Aura säger att SFV:s huvudsyfte är att främja utbildning, kultur och fri bildning bland Finlands svenska befolkning. Men de traditionella undervisningsämnena behöver i dag kompletteras med en betydligt bredare grundfärdighet: förmågan att kunna läsa och tolka företeelser i dagens språkligt och kulturellt mångfacetterade värld. 

— Denna framtidsorienterade bildning stärker självkänslan och identiteten. Det är vad en minoritet behöver för att bevara sin livskraft och handlingskraft, säger Aura.

Omstrukturering och dialog. SFV ändrar hösten 2018 sin organisation så att föreningen bättre kan arbeta tillsammans med bidragsmottagarna för att föra bidragsmottagarnas projekt i hamn.

— Vi delar in verksamheten i fyra områden med egna kontaktpersoner för utbildning, kultur och bibliotek, fri bildning och studiecentralen. Avsikten är att kunna föra en dialog med potentiella bidragsmottagare innan ett eventuellt beslut om bidrag tas. Vi kommer även att utvärdera de projekt vi stöder för att bättre lära oss av dem, och för att bättre kunna berätta om vad vi gör, varför vi gör just detta samt vad resultatet blev. På det här sättet vill vi säkra att de pengar och resurser vi delar ut, resulterar i att svenskspråkig utbildning, kultur och fri bildning når högre kvalitet, större kraft och starkare förutsättningar att förändra samhället till det bättre.

Bidragsutdelning året runt. Nästa år frångår SFV det nuvarande systemet med två ansökningsperioder.

— Vi inför en löpande ansökningstid, eftersom goda idéer inte alltid kan vänta till nästa termin eller till följande verksamhetsår. Vi vill att våra bidragspengar skall komma ut till nyttig användning så fort som möjligt, säger Aura.

SFV berättar mer om förändringen längs med hösten 2018. Mer information hittar du på den förnyade webbplatsen som lanseras under andra hälften av oktober.