66221.jpg

SFV sålde Kvarnudden

08.11.2018 kl. 10:37
SFV har sålt Kvarnuddens lägergård vid Pernåviken i Lovisa.

Svenska folkskolans vänner
Helsingfors den 8 november 2018
Pressmeddelande – får fritt publiceras


SFV sålde Kvarnudden
 
SFV har sålt Kvarnuddens lägergård vid Pernåviken i Lovisa. 
 
– Vi är mycket nöjda över att ha hittat en helhetslösning som är bra för alla parter, säger SFV:s kanslichef Johan Aura. Köparna har rötter i regionen och vill värna om att fastigheterna sköts på ett traditionsenligt sätt.
 
De medel som nu frigörs används för att stärka de sektorer SFV arbetar för: utbildning, kultur och fri bildning på svenska i Finland. 
 
Kvarnudden donerades till SFV år 2003 av Helsingfors folkskolors lärare- och lärarinneförening som då upplöstes. Enligt donationsbrevet skulle SFV upprätthålla sommarkoloniverksamhet för lågstadieelever från mindre bemedlade familjer från Helsingfors fram till 2006, och framöver om det fanns förutsättningar. Sommarläger för barn arrangerades sista gången på Kvarnudden sommaren 2013.

--

Närmare information:

Johan Aura
kanslichef
040-355 99 35

Stefan Johansson
fastighetsdirektör
044-739 73 40