66409.jpg

Septemberomgången: SFV stärker förbunden

21.11.2018 kl. 12:16
I september kunde organisationer som verkar enligt kalenderår ansöka om bidrag från SFV. Av de totalt 351 inkomna ansökningarna fick 119 positivt besked.

Samtliga sökande fick besked per e-post måndag 19.11. De beviljade bidragen utbetalas 31.1.2019.

Bidrag beviljades för ändamål inom kategorierna Finlandssvensk identitet, Samarbete över språkgränser, Evenemang inom bildning och kultur samt Verksamhetsbidrag för förbund. Största delen av de utbetalade bidragen är verksamhetsbidrag för förbund (41 %). Genom bidragen stärker SFV och bidragsmottagarna den finlandssvenska självkänslan och identiteten. 

Bland bidragsmottagarna inom kategorin Samarbete över språkgränser finns Amabile-föreningen för konst för barn och ungdomar i Helsingfors. Föreningen fick bidrag för Floora-projektet, som erbjuder kostnadsfri musikundervisning vid bland annat musikinstitut för barn och ungdomar som riskerar att bli åsidosatta. Barnen ges en möjlighet att via musikundervisningen integreras i samhället oavsett kulturell, ekonomisk eller språklig bakgrund. Syftet är att öka jämställdheten bland barn och ungdomar, samt att öka förståelsen mellan olika kulturella grupper. Musikundervisningen sker både på finska och svenska. 

De beviljade bidragen från septemberomgången fördelades enligt följande:

  • Finlandssvensk identitet: 99 750 euro.
  • Samarbete över språkgränser: 38 950 euro.
  • Evenemang inom bildning eller kultur: 65 600 euro.
  • Verksamhetsbidrag för förbund: 142 500 euro.

Totalt: 346 800 euro.

Se hela listan på ändamål och bidragsmottagare här.