66429.jpg

Renoveringen av Wasa Teater får tilläggsfinansiering från SFV

22.11.2018 kl. 12:25
SFV ger ytterligare bidrag på 20.000 euro för renoveringen av Wasa Teater. Finansieringen går till teaterns ägare, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, för att slutföra den omfattande renoveringen. SFV beviljade i april 2017 ett bidrag på 200.000 euro.

Renoveringen av Wasa Teater påbörjades 2017. Teatern består av tre hus från olika tidsepoker som ska kombineras med helt nya byggnader. Dessutom förnyas ventilationen, och ljus- och ljudtekniken uppdateras och kompletteras. Antalet sittplatser utökas tack vare en ny läktare.

Ulrica Karp och Marit Berndtson studerar en av ritningarna 

Ulrica Karp, direktör för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, och Marit Berndtson, administrativ chef för Wasa Teater, studerar en av ritningarna. Foto: Sonja Finholm

– Wasa Teater är en viktig kulturinstitution i Svenskfinland. Vi är stolta över att kunna bidra till att göra Wasa Teater till ett modernt teaterhus, som tack vare förnyelsen har förutsättningar att utveckla verksamheten på lång sikt, säger SFV:s kanslichef Johan Aura. 

Totalbudgeten för projektet är sju miljoner euro. SFV:s totala bidrag för projektet är 220000 euro. 

Teatern står färdig senast i september 2019 inför höstens stora satsning, Spelman på taket. Teaterns 100-årsjubileum firas i november.